Mark Sapiro pushed to branch master at GNU Mailman / Mailman Core


Commits:
aba79b43 by Mark Sapiro at 2022-03-14T21:39:51-07:00
A few more $ replacement cleanups.

- - - - -
d837248a by Mark Sapiro at 2022-03-15T05:05:10+00:00
Merge branch 'i18n' into 'master'

A few more $ replacement cleanups.

See merge request mailman/mailman!987
- - - - -


3 changed files:

- src/mailman/messages/ca/LC_MESSAGES/mailman.po
- src/mailman/messages/it/LC_MESSAGES/mailman.po
- src/mailman/messages/zh_Hans/LC_MESSAGES/mailman.po


Changes:

=====================================
src/mailman/messages/ca/LC_MESSAGES/mailman.po
=====================================
@@ -2311,13 +2311,13 @@ msgid "help.txt"
 msgstr "Ajuda per a la llista de correu ${listname} Aquesta és la comanda 
d'ajuda de correu 'help' per a la versió ${version} del gestor de llistes GNU 
Mailman a ${domain}. A continuació, es descriuen les comandes que podeu enviar 
per obtenir informació i controlar la seva subscripció a les llistes de Mailman 
en aquest lloc. Les comandes poden estar a la línia de l’assumpte o al cos del 
missatge. Les comandes s’han d’enviar a l’adreça ${listname}-request@${domain}. 
Quant a les descripcions, les paraules amb \"<>\" signifiquen els elements i 
les paraules clau NECESSARIS i amb \"[ ] \"denota elements OPCIONALS. No 
incloguin els \"<>\" o \"[]\" quan utilitzi les comandes. Les següents comandes 
són vàlides:  ${commands} Questions i dubtes per l'atenció d'una persona han 
de ser enviades a:  ${administrator}"
 
 msgid "list:admin:action:post.txt"
-msgstr "Com a administrador de la llista, es demana la seva autorització pel 
següent enviament a la llista de correu: Llista: $ listname De: ${sender_email} 
Assumpte: ${subject} El missatge es manté retingut perquè: ${reasons} Per la 
seva comoditat, visiteu el vostre tauler per aprovar o denegar la petició."
+msgstr "Com a administrador de la llista, es demana la seva autorització pel 
següent enviament a la llista de correu: Llista: $listname De: ${sender_email} 
Assumpte: ${subject} El missatge es manté retingut perquè: ${reasons} Per la 
seva comoditat, visiteu el vostre tauler per aprovar o denegar la petició."
 
 msgid "list:admin:action:subscribe.txt"
 msgstr "La vostra autorització és necessària per a una sol·licitud de 
subscripció a la llista de correu:  Per: ${member}  Llista: ${listname}"
 
 msgid "list:admin:action:unsubscribe.txt"
-msgstr "La vostra autorització és necessària per a l'aprovació d'una 
sol·licitud de baixa de llista de correu: Per: ${membre} Llista: $ listname"
+msgstr "La vostra autorització és necessària per a l'aprovació d'una 
sol·licitud de baixa de llista de correu: Per: ${member} Llista: $listname"
 
 #, fuzzy
 msgid "list:admin:notice:disable.txt"


=====================================
src/mailman/messages/it/LC_MESSAGES/mailman.po
=====================================
@@ -2488,7 +2488,7 @@ msgstr ""
 msgid "list:user:action:invite.txt"
 msgstr ""
 "Il tuo indirizzo «${user_email}» è stato invitato a unirsi alla mailing 
list\n"
-"${short_listname} su $ domain dal proprietario della mailing list 
${short_listname}.\n"
+"${short_listname} su $domain dal proprietario della mailing list 
${short_listname}.\n"
 "Puoi accettare l'invito semplicemente rispondendo a questo messaggio.\n"
 "\n"
 "Oppure dovresti includere la seguente riga e solo la seguente\n"
@@ -2507,7 +2507,7 @@ msgid "list:user:action:subscribe.txt"
 msgstr ""
 "Conferma registrazione indirizzo e-mail\n"
 "\n"
-"Ciao, questo è il server GNU Mailman su $ domain.\n"
+"Ciao, questo è il server GNU Mailman su $domain.\n"
 "\n"
 "Abbiamo ricevuto una richiesta di registrazione per l'indirizzo e-mail\n"
 "\n"


=====================================
src/mailman/messages/zh_Hans/LC_MESSAGES/mailman.po
=====================================
@@ -2671,10 +2671,10 @@ msgstr ""
 #~ "原始消息已附在后面。\n"
 
 #~ msgid "Already subscribed (skipping): ${display_name} <${email}>"
-#~ msgstr "已订阅(跳过):$ display_name <$ email>"
+#~ msgstr "已订阅(跳过):$display_name <$email>"
 
 #~ msgid "Member not subscribed (skipping): ${display_name} <${email}>"
-#~ msgstr "成员未订阅(跳过):$ display_name <$ email>"
+#~ msgstr "成员未订阅(跳过):$display_name <$email>"
 
 #~ msgid ""
 #~ "  [MODE] Add all member addresses in FILENAME. FILENAME can be '-' to\n"View it on GitLab: 
https://gitlab.com/mailman/mailman/-/compare/163675d007f1630a806e59f9910077d088bee9e2...d837248af00cbd55a9015e675b47126f8c697d1f

-- 
View it on GitLab: 
https://gitlab.com/mailman/mailman/-/compare/163675d007f1630a806e59f9910077d088bee9e2...d837248af00cbd55a9015e675b47126f8c697d1f
You're receiving this email because of your account on gitlab.com.


_______________________________________________
Mailman-checkins mailing list -- mailman-checkins@python.org
To unsubscribe send an email to mailman-checkins-le...@python.org
https://mail.python.org/mailman3/lists/mailman-checkins.python.org/
Member address: arch...@jab.org

Reply via email to