>Saat login ke webmail apakah menggunakan Language = Japanese (日本)?
Iya pak pilih language JP, karena otomatis klo OS Jp Webmail otomatis pakai JP

Regards
Benny

Kirim email ke