Title: Joop Scholten en anderen
Wordt deze mail niet goed weergegeven? Klik dan hier!

Joop Scholten      Gedichten I      Gedichten II      Recensies      Colofon      
Joop Scholten

Joop Scholten: Nu ik ouder word en steeds meer leef met flarden van herinneringen, probeer ik des te hardnekkiger woorden te vinden die de dingen in hun verband houden, al is het maar voor vijf minuten, of voor zolang een gedicht duurt. Daarna komt er altijd weer een volgend gedicht.
 

Geef mij

Geef mij een boek

nog liever geef mij een gedicht  
dat in geen enkel boek staat opgeschreven

geef mij een woord, één woord, dat ik niet kende

een taal die ik nog niet versta geef mij de onnadenkendheid
waarmee een schilder schildert of een muzikant
muziek maakt op zijn saxofoon

of een trombone, ja, geef mij de diepe klank van de trombone

geef mij een nacht die alle nachten overbodig maakt
en ik zal met gesloten ogen

liggen en luisteren.

Theeceremonie

De gerechtigheid draagt een blinddoek,
zeggen ze. Maar ik zeg:

Blinde gerechtigheid bestaat niet. Blind noodlot,
dat bestaat, en blinde woede om
datzelfde noodlot.

Blinde verandering bestaat. Een spontane
mutatie, een toevallige mislukking
van wat er al eeuwenlang was.

Soms werkt het. Er ontstaat een nieuwe
levensvorm die stiekem verder
knutselt aan zichzelf.

Maar of dat ooit zal leiden tot volmaaktheid?

Voor wie de ultieme volmaaktheid zoekt
is er de theeceremonie.
Deze bestaat bij
de gratie
van de herhaling,
de blinde herhaling van
eeuwig dezelfde theeceremonie. 
Joop Scholten      Gedichten I      Gedichten II      Recensies      Colofon      

Uit de gedichten die werden ingezonden voor de Meander Dichtersprijs 2017.

Hermen Hoek (1989)

of ik denk aan mijn vader, zundappend
door de polder. Haastig en harig nog
laag boven het stuur. Hij rijdt als een malle
hij rijdt naar mijn moeder. Modderspattend
handenvattend, koude handen vol met haar.
Hij is niet mijn vader en zij niet mijn moeder,
dat zullen ze wel en wie dat weet ben ik.
Wat rijdt hij hard wat rijdt mijn vader hard
door de polder - het glimmende wegdek
is nat van de regen en glad van de kou.

Als hij maar voorzichtig doet je moet nog
zoveel tijd papa en je moet nog zoveel mij.

Steeds wijdere lussen liegen dat brommer
motor wordt en ergens daartussen hangt
mijn vader, snijdt zijn bochten als Van Gogh
het vlees op zondag, toen hij verliefd was,
verbeeldde dat hij vader werd. Nu niet aan
schilders denken papa denk aan mij! Dat
hij rechter zitten gaat, dat de jongen zich
vermant. Dat ook het meisje zich bespied
waant als ik aan haar fluister dat ze niet
ongerustig hoeft. Dat hij er bijna wel zal zijn.

Mark de Kok (1956)

Broeikaseffect

De smook in de ketels sist vooral
in de overloop van de uitlaat.

De uitgeholde alp biedt veel bergruimte
voor een langdurig ongestoord verblijf.

Hellingen bezaaid met zonnepanelen
loodsen het licht zo naar binnen,

dat bomen en planten het hele jaar bloeien,
de wijndruiven zijn van topkwaliteit.

De temperatuur wordt op 20 graden gehouden,
maar met kerstmis is het koeler.

In de hal klinken dan vaak ‘Last Christmas’,
‘Feliz Navidad’ en ‘Let it snow, let it snow, let it snow’.

Zodra de zuurstofbehoefte te groot wordt,
dienen activiteiten beperkt te worden.

Bij de uitgang wordt gewaarschuwd
voor de correcte dracht van een ruimtepak.

Saskia Wolda (1967)

Wat een reis is het om onderweg te zijn naar zachtheid
tegen natuurlijkerwijs je bagage af te leggen
- rollen, maskers, verf en schilden -

niet stiekem toch nog ergens wat bewaren
in stijve spieren, tussen botjes, onderhuids

niet slap als knieënweek onderuitgezakt
maar kalm en loom pulserend als
kwallen in de zee

Om de vette verf te zijn, niet de smerende vingers
het smeuïge deeg, niet de knedende handen
de vallende plooien, de soepele twijgen, het golvende water
om als sneeuw in mijn lauwe handen te zijn

ik gaf mijzelf vandaag verlof om zacht te zijn
en mijn schouders knakten namen
gekleurde tranen mee

zonder bagage voelt een reis onvoorbereid. 
Joop Scholten      Gedichten I      Gedichten II      Recensies      Colofon      

Uit de gedichten die werden ingezonden voor de Meander Dichtersprijs 2017.

Alex Gentjens (1969)

Water

Waar water en zacht strand
elkaar reikhalzend raken,
elkaars vingers vouwen in het zand
en elkaars benen in de schelpen haken,

keert alles naar het oude terug.

En als de oorsprong van de dingen,
het gluren naar de tijd,
het ontluiken van seringen
de laatste kou in tweeën bijt,

komt alles in het nieuwe terug.

Tonnie Meewis (1984)

DE KAASCLUB

“Without cheese there wouldn’t be an inland empire.”
- David Lynch

We stichtten een kaasclub een mom een excuus
om de stank van ons innerlijk uit te serveren

maar wind hield mijn deur dicht ik wist het
al voor ik mijn jas van de vloer nam
mijn schoenen ontstrikte mijn sleutels weer terugvond
op de vaste plek op de vensterbank

zonder kaas zei David geen innerlijk
zonder haast zeg ik geen vervolg

maar voor en aan wie en hoelang nog
forceren de leden zich langs me
verbergen de blokjes mijn schaamte
blokkeren mijn woorden mijn tong

gestremd zal ik uitwendig zijn
gestremd zal ik verteren

in wie zonder afspraak mijn mond binnendringt
in wie mijn gerijpte gedachten waardeert
in wie zich ontvouwt en mijn keizerrijk spiegelt
in wie ik ontkom aan wat ik domineer.

Inge Boulonois (1945)

Erna

als schemer scherpe randen van schaduw
vloeibaar maakt, hoort ze het ritueel van geluiden:
het portier klapt dicht, zijn naam knerst
op het grindpad, open knarst het lipsslot

als opmaat tot de chemie van hun bestaan
ploft de tas in de hal waarna hij honderduit

steeds nét daarvoor slaat de cadens om
in doodse stilte, zijn afwezigheid snijdt
in de schrijn van haar ribbenkast

slaap is weer dun als het gebloemde beddengoed
lege armen reiken vergeefs naar zijn helft
ze gaat na hoeveel dagen geleden het al

als de ochtend harde banen op wanden trekt
stommelt ze uit bed, staart naar
de opgloeiende lichtpunt van haar sigaret

al twaalf dagen staat in de hal de tas
onuitgepakt 
 
Joop Scholten      Gedichten I      Gedichten II      Recensies      Colofon      
Recensies

Meander
Johan Reijmerink: “Bezonnen en hartstochtelijk tegelijk zijn de typeringen die je te binnen schieten, als je de poëzie van Mark Van Tongele leest in zijn nieuwste bundel ‘De loeiende tier’. Wat een vitaliteit en taalkracht! Wat een taalfeest! Van Tongele is nog altijd een dichter die ten onrechte tamelijk onbekend is in Nederland.”
lees alles

Meander
‘Een tuin in de winter’ is een beschrijving van 22 jaar vriendschap tussen dichter Gerrit Kouwenaar en dichter en psychoanalyticus Anna Enquist, vanuit het perspectief van de laatste. In vijf delen doorloopt zij de laatste seizoenen van de dichter die zijn emoties verstopte in zijn gedichten. De opmaat naar een biografie en een opwarmer voor het lezen van de poëzie van Kouwenaar. (Een recensie door Ernst Jan Peters)
lees alles

Meander
Ernst Jan Peters: ''Van woorden gemaakt’ is een bloemlezing uit het oeuvre van Gerrit Kouwenaar, op uiterst persoonlijke wijze samengesteld door zijn vriendin Anna Enquist. Het is te beschouwen als een aanvulling op de biografische schets ‘Een tuin in de winter’. De bijzondere indeling in thema's geven een voorzichtige inkijk in de menselijke kant van de dichter die in zijn werk juist zo zijn best deed om de gordijnen dicht te houden. Enquist: 'De mooiste, de sterkste gedichten zijn die waarin onder de karige, uitgebeende oppervlakte van zijn taal het vuur van het weggewerkte gevoel zindert.''
lees alles

Meander
Herbert Mouwen over de nieuwe bundel van Mila Fertek, ‘Latere Overtuigingen & Inzichten’: ‘De gedichten zijn ogenschijnlijk eenvoudig en toegankelijk. Dat valt echter tegen wanneer je de gedichten wil interpreteren, op zoek gaat naar betekenissen. De dichter laat veel open, bijvoorbeeld door het gebruik van verwijzende woorden die hij niet invult en ik als lezer ook niet ingevuld krijg. Het gevoel dat daarbij ontstaat, bevalt me niet. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat de dichter mij impliciet zegt dat het mijn probleem is en niet het zijne.’
lees alles

Meander
‘Dit is de beste aller tijden’ is een bloemlezing uit eigen werk van Hans Plomp. Hans Franse is er blij mee, los van het feit dat Plomp een ‘dichtend backbencher’ is. Volgens hem gaat het om ‘een zeer leesbare bundel met goed te begrijpen poëzie van een duidelijk romantisch karakter’. Hij heeft enkele bezwaren. Een daarvan: ‘Ik zou Hans Plomp graag chronologisch hebben gelezen, omdat zijn wereld ook de mijne was.’
lees alles

Meander
‘Ooghoek’ is een gezamenlijke bundel van Lies Van Gasse en Charlotte Van den Broeck. Het is de literaire neerslag van een project in het Vlaamse Beernem, een dorp vlakbij Brugge. Aan de bomen van de Kooldreef – ‘woord-dreef, beeld-dreef en klank-dreef’- hangen 17 gedichten die je gadeslaan of toespreken vanuit hun kastjes. Dankzij ‘Ooghoek’ kunnen we hier op afstand aan deelnemen. Een bezoek aan Beernem kan natuurlijk ook: het project duurt tot 8 oktober. (Eric van Loo)
lees alles

Meander
De tweetalige bloemlezing 'Belgium Bordelio', in 2015 voortgekomen uit de samenwerking tussen het Vlaamse Poëziecentrum en het Waalse Maison de la Poésie, was zo’n succes dat er een vervolg is gekomen. Dat was een niet geringe uitdaging, vindt Ivan Sacharov, want ‘België [is] het land waar het beleg en het brood maar niet aan elkaar willen wennen’. Maar het resultaat mag er zijn: 'Belgium Bordelio 2' is een ‘bundel, die zo barst van de vitaliteit, dat er een stevige kaft omheen moest worden gedaan’.
lees alles

 
Joop Scholten      Gedichten I      Gedichten II      Recensies      Colofon      

Colofon

meandermagazine.net * ezine.meandermagazine.net
Abonneren, opzeggen of e-mailadres wijzigen?
Dat gaat het eenvoudigste op meandermagazine.net/service.
Schrijf je zelf gedichten en wil je een keer in Meander staan?  Bied ons dan je werk aan via het formulier op contact.meandermagazine.net/kopij.php.
Dan bekijkt de redactie of we je werk interessant genoeg vinden voor publicatie in Meander.
Ken je iemand anders die wel eens in Meander zou mogen staan? Een dichter die echt de moeite waard is en die we bij Meander tot nu toe over het hoofd hebben gezien?
Vertel het ons op contact.meandermagazine.net/tip.php.
In het colofon op de site staat, wie er meewerken aan Meander.
Wil je ook meewerken aan Meander? Bijvoorbeeld als schrijver van recensies, als interviewer of als ontdekker van nieuwe talenten?
Laat het ons weten via contact.meandermagazine.net/meewerken.php
Een vraag of opmerking over Meander? Gebruik het formulier op contact.meandermagazine.net.
Meander wordt uitgegeven door en financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Literatuursite Meander.
Wil je Meander financieel steunen? Dat kunnen we goed gebruiken!
Maak een gift over of word voor twaalf euro per jaar Vriend van Meander.
steun.meanderstichting.info.
Adverteren in Meander? Niet duur en je bereikt aardig wat mensen die in poëzie geïnteresseerd zijn.
Vraag informatie via contact.meandermagazine.net.
ISSN 1871-1820 * Verdere verspreiding van de in deze uitgave opgenomen teksten is alleen toegestaan met voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s) of rechthebbenden.

Antwoord per e-mail aan