Smalyshev has submitted this change and it was merged. ( 
https://gerrit.wikimedia.org/r/365557 )

Change subject: Merging from a0fda2faea3ee5a949fcb765cd6fef6b293fb35a:
......................................................................


Merging from a0fda2faea3ee5a949fcb765cd6fef6b293fb35a:

Localisation updates from https://translatewiki.net.

Change-Id: Idfeb2ba10e00b4a28f34f6910f101ef85dcce431
---
M embed.html
M i18n/bg.json
M i18n/br.json
M i18n/hans.json
M i18n/lv.json
M i18n/pl.json
M i18n/su.json
7 files changed, 11 insertions(+), 9 deletions(-)

Approvals:
 Smalyshev: Verified; Looks good to me, approveddiff --git a/embed.html b/embed.html
index 1d0fb40..f3297e4 100644
--- a/embed.html
+++ b/embed.html
@@ -96,6 +96,8 @@
        };
 
        $( document ).ready( function() {
+            var sparqlApi = new wikibase.queryService.api.Sparql();
+
            function getResultBrowser( query ) {
                var browser = null;
                var browserPackage = 
wikibase.queryService.ui.resultBrowser;
@@ -108,6 +110,7 @@
                    var browserClass = 
RESULT_BROWSER.Table.class;
                    browser = new 
browserPackage[browserClass]();
                }
+                browser.setSparqlApi( sparqlApi );
 
                var tracking = new 
wikibase.queryService.api.Tracking();
                tracking.track( 
'wikibase.queryService.ui.embed.' + ( browserKey || 'default' ) );
@@ -141,13 +144,12 @@
                window.location.hash = '#' + 
encodeURIComponent( query )
 
                var browser = getResultBrowser( query );
-                var api = new 
wikibase.queryService.api.Sparql();
                $( '#query-result' ).hide();
                $( '#query-result' ).empty();
                $( '#progress' ).show();
-                api.query( query ).done( function() {
+                sparqlApi.query( query ).done( function() {
                    try {
-                        browser.setResult( 
api.getResultRawData() );
+                        browser.setResult( 
sparqlApi.getResultRawData() );
                        $( '#query-result' ).show();
                        browser.draw( $( 
'#query-result' ) );
                        $( '#progress' ).hide();
diff --git a/i18n/bg.json b/i18n/bg.json
index c4f087c..e7a61ad 100644
--- a/i18n/bg.json
+++ b/i18n/bg.json
@@ -1 +1 @@
-{"@metadata":{"authors":["Aquilax","DCLXVI","Vodnokon4e","StanProg","Amire80"]},"wdqs-app-button-examples":"Примери","wdqs-app-button-prefixes":"Представки","wdqs-app-button-tools":"Инструменти","wdqs-app-button-help":"Помощ","wdqs-app-button-run":"Стартиране","wdqs-app-button-run-title":"Изпълняване
 на заявката (<CTRL> + 
<ENTER>)","wdqs-app-button-clear":"Изчистване","wdqs-app-button-clear-title":"Изчистване
 на 
заявката","wdqs-app-button-display":"Показване","wdqs-app-button-display-title":"Показване
 на резултата като таблица, изображение, 
...","wdqs-app-button-download":"Изтегляне","wdqs-app-button-download-title":"Изтегляне
 на 
резултата","wdqs-app-button-link":"Препратка","wdqs-app-button-link-title":"Получаване
 на връзка до заявката","wdqs-app-help-feedback":"Споделете мнението 
си!","wdqs-app-help-request-query":"Помоли за 
заявка","wdqs-app-help-portal":"Портал за 
помощ","wdqs-app-help-manual":"Ръководство на 
потребителя","wdqs-app-help-examples":"Примерни 
заявки","wdqs-app-help-datamodel":"Модел на данните 
RDF","wdqs-app-help-prefixes":"Списък на 
представките","wdqs-app-help-copy":"Лицензна 
информация","wdqs-app-footer-help":"Натиснете <i>[Ctrl + интервал]</i>, за да 
активирате функцията за автоматично 
довършване.","wdqs-app-footer-updated":"Данните са обновени преди 
$1","wdqs-app-footer-updated-seconds":"Данните са обновени пред $1 
секунди","wdqs-app-result-shorturl":"Кратък адрес на 
резултат","wdqs-app-result-shorturl-title":"Кратък адрес на този 
резултат","wdqs-app-result-embed":"Вграждане на 
резултата","wdqs-app-result-endpoint":"Достъп до 
SPARQL","wdqs-app-result-endpoint-title":"Връзка до точката за достъп на SPARQL 
с резултата от заявката","wdqs-app-result-formatter-title-datetime":"Времеви 
отпечатък за raw ISO","wdqs-app-result-json":"JSON 
файл","wdqs-app-result-json-verbose":"JSON файл 
(подробен)","wdqs-app-result-tsv":"TSV файл","wdqs-app-result-tsv-verbose":"TSV 
файл (подробен)","wdqs-app-result-csv":"CSV файл","wdqs-app-result-svg":"SVG 
изображение","wdqs-app-shorturl-page-title":"Кратък адрес на 
страницата","wdqs-app-editor-placeholder":"(Въведете заявка за SPARQL или 
изберете пример)","wdqs-app-editor-addprefixes":"Добавяне на стандартните 
представки","wdqs-app-resultbrowser-stabilize":"Стабилизиране на 
мрежата","wdqs-app-resultbrowser-hierarchical-lr":"Йерархична подредба от ляво 
на дясно","wdqs-app-resultbrowser-hierarchical-ud":"Йерархична подредба от горе 
на долу","wdqs-app-resultbrowser-hierarchical-rl":"Йерархична подредба от дясно 
на ляво","wdqs-dialog-examples-preview-query":"Преглед на 
заявката","wdqs-dialog-examples-preview-result":"Преглед на 
резултата","wdqs-ve-show":"Показване","wdqs-ve-with":"с","wdqs-ve-anything":"каквото
 и да 
е","wdqs-ve-any":"всяко","wdqs-ve-or":"или","wdqs-ve-subtype":"подтип","wdqs-ve-sb-suggestions":"Предложения","wdqs-ve-sb-other":"Друго","wdqs-action-query":"Изпълнение
 на заявката","wdqs-action-render":"Обработка на 
резултата","wdqs-action-error-display":"Резултатът не може да бъде 
показан","wdqs-action-timeout":"Заявката отне прекалено много 
време","wdqs-action-malformed-query":"Невалидна 
заявка","wdqs-action-server-error":"Сървърна 
грешка","wdqs-action-unknow-error":"Непозната 
грешка","wdqs-result-map-layers-all":"Всички 
слоеве","uls-region-WW":"Световни","uls-region-SP":"Специални","uls-region-AM":"Америка","uls-region-AF":"Африка","uls-region-EU":"Европа","uls-region-AS":"Азия","uls-region-ME":"Близкия
 изток","uls-region-PA":"Тихия океан","uls-region-all":"Всички 
езици","uls-no-results-found":"Не бяха открити 
резултати","uls-common-languages":"Предложени 
езици","uls-no-results-suggestion-title":"Може да се интересувате 
от:","uls-search-help":"Можете да търсите по име на език, име на скрипт, ISO 
кода на език или да разглеждате по региони.","uls-search-placeholder":"Търсене 
на език"}
\ No newline at end of file
+{"@metadata":{"authors":["Aquilax","DCLXVI","Vodnokon4e","StanProg","Amire80"]},"wdqs-app-button-examples":"Примери","wdqs-app-button-prefixes":"Представки","wdqs-app-button-tools":"Инструменти","wdqs-app-button-help":"Помощ","wdqs-app-button-run":"Стартиране","wdqs-app-button-run-title":"Изпълняване
 на заявката (<CTRL> + 
<ENTER>)","wdqs-app-button-clear":"Изчистване","wdqs-app-button-clear-title":"Изчистване
 на 
заявката","wdqs-app-button-display":"Показване","wdqs-app-button-display-title":"Показване
 на резултата като таблица, изображение, 
...","wdqs-app-button-download":"Изтегляне","wdqs-app-button-download-title":"Изтегляне
 на 
резултата","wdqs-app-button-link":"Препратка","wdqs-app-button-link-title":"Получаване
 на връзка до заявката","wdqs-app-help-feedback":"Споделете мнението 
си!","wdqs-app-help-request-query":"Помоли за 
заявка","wdqs-app-help-portal":"Портал за 
помощ","wdqs-app-help-manual":"Ръководство на 
потребителя","wdqs-app-help-examples":"Примерни 
заявки","wdqs-app-help-datamodel":"Модел на данните 
RDF","wdqs-app-help-prefixes":"Списък на 
представките","wdqs-app-help-copy":"Лицензна 
информация","wdqs-app-footer-help":"Натиснете <i>[Ctrl + интервал]</i>, за да 
активирате функцията за автоматично 
довършване.","wdqs-app-footer-updated":"Данните са обновени преди 
$1","wdqs-app-footer-updated-seconds":"Данните са обновени пред $1 
секунди","wdqs-app-result-shorturl":"Кратък адрес на 
резултат","wdqs-app-result-shorturl-title":"Кратък адрес на този 
резултат","wdqs-app-result-rawgraphs":"Отваряне в 
RAWGraphs.io","wdqs-app-result-embed":"Вграждане на 
резултата","wdqs-app-result-endpoint":"Достъп до 
SPARQL","wdqs-app-result-endpoint-title":"Връзка до точката за достъп на SPARQL 
с резултата от заявката","wdqs-app-result-formatter-title-datetime":"Времеви 
отпечатък за raw ISO","wdqs-app-result-json":"JSON 
файл","wdqs-app-result-json-verbose":"JSON файл 
(подробен)","wdqs-app-result-tsv":"TSV файл","wdqs-app-result-tsv-verbose":"TSV 
файл (подробен)","wdqs-app-result-csv":"CSV файл","wdqs-app-result-svg":"SVG 
изображение","wdqs-app-shorturl-page-title":"Кратък адрес на 
страницата","wdqs-app-editor-placeholder":"(Въведете заявка за SPARQL или 
изберете пример)","wdqs-app-editor-addprefixes":"Добавяне на стандартните 
представки","wdqs-app-resultbrowser-stabilize":"Стабилизиране на 
мрежата","wdqs-app-resultbrowser-hierarchical-lr":"Йерархична подредба от ляво 
на дясно","wdqs-app-resultbrowser-hierarchical-ud":"Йерархична подредба от горе 
на долу","wdqs-app-resultbrowser-hierarchical-rl":"Йерархична подредба от дясно 
на ляво","wdqs-dialog-examples-preview-query":"Преглед на 
заявката","wdqs-dialog-examples-preview-result":"Преглед на 
резултата","wdqs-ve-filter":"Филтър","wdqs-ve-show":"Показване","wdqs-ve-with":"с","wdqs-ve-anything":"каквото
 и да 
е","wdqs-ve-any":"всяко","wdqs-ve-or":"или","wdqs-ve-subtype":"подтип","wdqs-ve-sb-suggestions":"Предложения","wdqs-ve-sb-other":"Друго","wdqs-action-query":"Изпълнение
 на заявката","wdqs-action-render":"Обработка на 
резултата","wdqs-action-error-display":"Резултатът не може да бъде 
показан","wdqs-action-timeout":"Заявката отне прекалено много 
време","wdqs-action-malformed-query":"Невалидна 
заявка","wdqs-action-server-error":"Сървърна 
грешка","wdqs-action-unknow-error":"Непозната 
грешка","wdqs-result-map-layers-all":"Всички 
слоеве","uls-region-WW":"Световни","uls-region-SP":"Специални","uls-region-AM":"Америка","uls-region-AF":"Африка","uls-region-EU":"Европа","uls-region-AS":"Азия","uls-region-ME":"Близкия
 изток","uls-region-PA":"Тихия океан","uls-region-all":"Всички 
езици","uls-no-results-found":"Не бяха открити 
резултати","uls-common-languages":"Предложени 
езици","uls-no-results-suggestion-title":"Може да се интересувате 
от:","uls-search-help":"Можете да търсите по име на език, име на скрипт, ISO 
кода на език или да разглеждате по региони.","uls-search-placeholder":"Търсене 
на език"}
\ No newline at end of file
diff --git a/i18n/br.json b/i18n/br.json
index 2661099..42e602b 100644
--- a/i18n/br.json
+++ b/i18n/br.json
@@ -1 +1 @@
-{"@metadata":{"authors":["Tuliouel","Amgauna","Webysther","Cristofer 
Alves","TheEduGobi","Eduardo Addad de 
Oliveira"]},"wdqs-app-button-examples":"Exemplos","wdqs-app-button-prefixes":"Prefixos","wdqs-app-button-tools":"Ferramentas","wdqs-app-button-help":"Ajuda","wdqs-app-button-run":"Executar","wdqs-app-button-run-title":"Executar
 a consulta (<CTRL> + 
<ENTER>)","wdqs-app-button-clear":"Limpar","wdqs-app-button-clear-title":"Limpar
 
consulta","wdqs-app-button-display":"Exibir","wdqs-app-button-display-title":"Exibir
 resultado como tabela, imagem, 
...","wdqs-app-button-download":"Baixar","wdqs-app-button-download-title":"Fazer
 o download do 
resultado","wdqs-app-button-link":"Link","wdqs-app-button-link-title":"Obter 
link para consulta","wdqs-app-help-feedback":"Dê sua 
opinião!","wdqs-app-help-request-query":"Solicitar una 
consulta","wdqs-app-help-portal":"Portal de 
ajuda","wdqs-app-help-manual":"Manual do 
usuário","wdqs-app-help-examples":"Consultas de 
exemplo","wdqs-app-help-datamodel":"Modelo de dados 
RDF","wdqs-app-help-prefixes":"Lista de 
prefixos","wdqs-app-help-copy":"Informações de 
licenciamento","wdqs-app-footer-help":"Pressione <i>[CTRL-ESPAÇO]</i> para 
ativar a função de autocompletar.","wdqs-app-footer-updated":"Dados atualizados 
há $1 atrás","wdqs-app-footer-updated-seconds":"Dados atualizados há $1 
segundos atrás","wdqs-app-result-shorturl":"URL curta para o 
resultado","wdqs-app-result-shorturl-title":"URL curta para este 
resultado","wdqs-app-result-embed":"Incorporar 
resultado","wdqs-app-result-endpoint":"Parâmetro 
SPARQL","wdqs-app-result-endpoint-title":"Link para o parâmetro SPARQL que 
devolve o resultado","wdqs-app-result-formatter-title-datetime":"Marca temporal 
ISO bruta","wdqs-app-result-json":"Arquivo 
JSON","wdqs-app-result-json-verbose":"Arquivo JSON 
(detalhado)","wdqs-app-result-tsv":"Arquivo 
TSV","wdqs-app-result-tsv-verbose":"Arquivo TSV 
(detalhado)","wdqs-app-result-csv":"Arquivo CSV","wdqs-app-result-svg":"Imagem 
SVG","wdqs-app-shorturl-page-title":"URL curta para esta 
página","wdqs-app-editor-placeholder":"(escreva uma consulta SPARQL ou escolha 
uma consulta de exemplo)","wdqs-app-editor-addprefixes":"Adicione prefixos 
padrão","wdqs-app-resultbrowser-stabilize":"Estabilizar 
rede","wdqs-app-resultbrowser-hierarchical-lr":"Layout hierárquico da esquerda 
para a direita","wdqs-app-resultbrowser-hierarchical-ud":"Layout hierárquico 
para cima e para baixo","wdqs-app-resultbrowser-hierarchical-rl":"Layout 
hierárquico da direita para a 
esquerda","wdqs-dialog-examples-preview-query":"Vista prévia da 
consulta","wdqs-dialog-examples-preview-result":"Vista prévia do 
resultado","wdqs-ve-show":"Exibir","wdqs-ve-with":"com","wdqs-ve-anything":"qualquer
 
coisa","wdqs-ve-any":"qualquer","wdqs-ve-or":"ou","wdqs-ve-subtype":"subtipo","wdqs-ve-sb-suggestions":"Sugestões","wdqs-ve-sb-other":"Outro","wdqs-action-query":"Executando
 consulta","wdqs-action-render":"Renderização do 
resultado","wdqs-action-error-display":"Não é possível exibir o 
resultado","wdqs-action-timeout":"Atingido o tempo de limite da 
consulta","wdqs-action-malformed-query":"A consulta está mal 
formulada","wdqs-action-server-error":"Erro do 
servidor","wdqs-action-unknow-error":"Erro 
desconhecido","wdqs-result-map-layers-all":"Todas as 
camadas","wdqs-app-button-restore-title":"Restaurar consulta 
anterior","wdqs-app-button-fullscreen-title":"Alternar modo de editor em tela 
cheia","wdqs-app-help-queryhelper":"Auxiliar de 
consulta","wdqs-app-result-rawgraphs":"Abrir em 
RAWGraphs.io","wdqs-app-result-rawgraphs-title":"Crie um gráfico com o dado de 
resultado atual usando 
RAWGraphs.io","wdqs-ve-filter":"Filtro","uls-region-WW":"Global","uls-region-SP":"Especial","uls-region-AM":"América","uls-region-AF":"África","uls-region-EU":"Europa","uls-region-AS":"Ásia","uls-region-ME":"Oriente
 Médio","uls-region-PA":"Pacífico","uls-region-all":"Todos os 
idiomas","uls-no-results-found":"Nenhum resultado 
encontrado","uls-common-languages":"Idiomas 
sugeridos","uls-no-results-suggestion-title":"Você pode interessar-se 
por:","uls-search-help":"Você pode pesquisar pelo nome da língua, o nome do 
alfabeto, código ISO da língua, ou você pode procurar por 
região.","uls-search-placeholder":"Procurar um idioma"}
\ No newline at end of file
+{"@metadata":{"authors":["Tuliouel","Amgauna","Webysther","Cristofer 
Alves","TheEduGobi","Eduardo Addad de 
Oliveira"]},"wdqs-app-button-examples":"Exemplos","wdqs-app-button-prefixes":"Prefixos","wdqs-app-button-tools":"Ferramentas","wdqs-app-button-help":"Ajuda","wdqs-app-button-run":"Executar","wdqs-app-button-run-title":"Executar
 a consulta (<CTRL> + 
<ENTER>)","wdqs-app-button-clear":"Limpar","wdqs-app-button-clear-title":"Limpar
 
consulta","wdqs-app-button-display":"Exibir","wdqs-app-button-display-title":"Exibir
 resultado como tabela, imagem, 
...","wdqs-app-button-download":"Baixar","wdqs-app-button-download-title":"Fazer
 o download do 
resultado","wdqs-app-button-link":"Link","wdqs-app-button-link-title":"Obter 
link para consulta","wdqs-app-help-feedback":"Dê sua 
opinião!","wdqs-app-help-request-query":"Solicitar una 
consulta","wdqs-app-help-portal":"Portal de 
ajuda","wdqs-app-help-manual":"Manual do 
usuário","wdqs-app-help-examples":"Consultas de 
exemplo","wdqs-app-help-datamodel":"Modelo de dados 
RDF","wdqs-app-help-prefixes":"Lista de 
prefixos","wdqs-app-help-copy":"Informações de 
licenciamento","wdqs-app-help-queryhelper":"Auxiliar de 
consulta","wdqs-app-footer-help":"Pressione <i>[CTRL-ESPAÇO]</i> para ativar a 
função de autocompletar.","wdqs-app-footer-updated":"Dados atualizados há $1 
atrás","wdqs-app-footer-updated-seconds":"Dados atualizados há $1 segundos 
atrás","wdqs-app-result-shorturl":"URL curta para o 
resultado","wdqs-app-result-shorturl-title":"URL curta para este 
resultado","wdqs-app-result-rawgraphs":"Abrir em 
RAWGraphs.io","wdqs-app-result-embed":"Incorporar 
resultado","wdqs-app-result-endpoint":"Parâmetro 
SPARQL","wdqs-app-result-endpoint-title":"Link para o parâmetro SPARQL que 
devolve o resultado","wdqs-app-result-formatter-title-datetime":"Marca temporal 
ISO bruta","wdqs-app-result-json":"Arquivo 
JSON","wdqs-app-result-json-verbose":"Arquivo JSON 
(detalhado)","wdqs-app-result-tsv":"Arquivo 
TSV","wdqs-app-result-tsv-verbose":"Arquivo TSV 
(detalhado)","wdqs-app-result-csv":"Arquivo CSV","wdqs-app-result-svg":"Imagem 
SVG","wdqs-app-shorturl-page-title":"URL curta para esta 
página","wdqs-app-editor-placeholder":"(escreva uma consulta SPARQL ou escolha 
uma consulta de exemplo)","wdqs-app-editor-addprefixes":"Adicione prefixos 
padrão","wdqs-app-resultbrowser-stabilize":"Estabilizar 
rede","wdqs-app-resultbrowser-hierarchical-lr":"Layout hierárquico da esquerda 
para a direita","wdqs-app-resultbrowser-hierarchical-ud":"Layout hierárquico 
para cima e para baixo","wdqs-app-resultbrowser-hierarchical-rl":"Layout 
hierárquico da direita para a 
esquerda","wdqs-dialog-examples-preview-query":"Vista prévia da 
consulta","wdqs-dialog-examples-preview-result":"Vista prévia do 
resultado","wdqs-ve-filter":"Filtro","wdqs-ve-show":"Exibir","wdqs-ve-with":"com","wdqs-ve-anything":"qualquer
 
coisa","wdqs-ve-any":"qualquer","wdqs-ve-or":"ou","wdqs-ve-subtype":"subtipo","wdqs-ve-sb-suggestions":"Sugestões","wdqs-ve-sb-other":"Outro","wdqs-action-query":"Executando
 consulta","wdqs-action-render":"Renderização do 
resultado","wdqs-action-error-display":"Não é possível exibir o 
resultado","wdqs-action-timeout":"Atingido o tempo de limite da 
consulta","wdqs-action-malformed-query":"A consulta está mal 
formulada","wdqs-action-server-error":"Erro do 
servidor","wdqs-action-unknow-error":"Erro 
desconhecido","wdqs-result-map-layers-all":"Todas as 
camadas","wdqs-app-button-restore-title":"Restaurar consulta 
anterior","wdqs-app-button-fullscreen-title":"Alternar modo de editor em tela 
cheia","wdqs-app-result-rawgraphs-title":"Crie um gráfico com o dado de 
resultado atual usando 
RAWGraphs.io","uls-region-WW":"Global","uls-region-SP":"Especial","uls-region-AM":"América","uls-region-AF":"África","uls-region-EU":"Europa","uls-region-AS":"Ásia","uls-region-ME":"Oriente
 Médio","uls-region-PA":"Pacífico","uls-region-all":"Todos os 
idiomas","uls-no-results-found":"Nenhum resultado 
encontrado","uls-common-languages":"Idiomas 
sugeridos","uls-no-results-suggestion-title":"Você pode interessar-se 
por:","uls-search-help":"Você pode pesquisar pelo nome da língua, o nome do 
alfabeto, código ISO da língua, ou você pode procurar por 
região.","uls-search-placeholder":"Procurar um idioma"}
\ No newline at end of file
diff --git a/i18n/hans.json b/i18n/hans.json
index d59858a..48e21c7 100644
--- a/i18n/hans.json
+++ b/i18n/hans.json
@@ -1 +1 @@
-{"@metadata":{"authors":["Xiaomingyan","Yfdyh000","Liuxinyu970226"]},"wdqs-app-button-examples":"示例","wdqs-app-button-prefixes":"前缀","wdqs-app-button-tools":"工具","wdqs-app-button-help":"帮助","wdqs-app-button-run":"运行","wdqs-app-button-run-title":"执行查询(<CTRL>
 + 
<ENTER>)","wdqs-app-button-clear":"清除","wdqs-app-button-clear-title":"清空查询","wdqs-app-button-restore-title":"恢复上次查询","wdqs-app-button-display":"显示","wdqs-app-button-display-title":"显示结果为表格、图片...","wdqs-app-button-download":"下载","wdqs-app-button-download-title":"下载结果","wdqs-app-button-link":"链接","wdqs-app-button-link-title":"获取查询链接","wdqs-app-help-feedback":"提供反馈!","wdqs-app-help-request-query":"请求查询","wdqs-app-help-portal":"帮助主题","wdqs-app-help-manual":"用户手册","wdqs-app-help-examples":"示例查询","wdqs-app-help-datamodel":"RDF数据模型","wdqs-app-help-prefixes":"前缀列表","wdqs-app-help-copy":"许可协议信息","wdqs-app-help-queryhelper":"查询帮助","wdqs-app-footer-help":"按下<i>[CTRL-SPACE]</i>以激活自动完成。","wdqs-app-footer-updated":"数据更新于$1前","wdqs-app-footer-updated-seconds":"数据更新于$1秒前","wdqs-app-result-shorturl":"至结果的短URL","wdqs-app-result-shorturl-title":"至此结果的短URL","wdqs-app-result-rawgraphs":"在RAWGraphs.io中打开","wdqs-app-result-rawgraphs-title":"通过RAWGraphs.io使用当前结果数据创建图表","wdqs-app-result-embed":"嵌入结果","wdqs-app-result-endpoint":"SPARQL末端","wdqs-app-result-endpoint-title":"链接至SPARQL末端返回结果","wdqs-app-result-formatter-title-datetime":"原始ISO时间戳","wdqs-app-result-json":"JSON文件","wdqs-app-result-json-verbose":"JSON文件(详细)","wdqs-app-result-tsv":"TSV文件","wdqs-app-result-tsv-verbose":"TSV文件(详细)","wdqs-app-result-csv":"CSV文件","wdqs-app-result-svg":"SVG图像","wdqs-app-shorturl-page-title":"至此页面的短URL","wdqs-app-editor-placeholder":"(输入SPARQL查询或选择查询示例)","wdqs-app-editor-addprefixes":"添加标准前缀","wdqs-app-resultbrowser-stabilize":"稳定网络","wdqs-app-resultbrowser-hierarchical-lr":"分层布局从左到右","wdqs-app-resultbrowser-hierarchical-ud":"分层布局从上到下","wdqs-app-resultbrowser-hierarchical-rl":"分层布局从右到左","wdqs-dialog-examples-preview-query":"预览查询","wdqs-dialog-examples-preview-result":"预览结果","wdqs-ve-filter":"过滤器","wdqs-ve-show":"显示","wdqs-ve-with":"有","wdqs-ve-anything":"任何事物","wdqs-ve-any":"任何","wdqs-ve-or":"或","wdqs-ve-subtype":"子类型","wdqs-ve-sb-suggestions":"建议","wdqs-ve-sb-other":"其他","wdqs-action-query":"正在运行查询","wdqs-action-render":"正在渲染结果","wdqs-action-error-display":"无法显示结果","wdqs-action-timeout":"已达到查询超时限制","wdqs-action-malformed-query":"查询有缺陷","wdqs-action-server-error":"服务器错误","wdqs-action-unknow-error":"未知错误","wdqs-result-map-layers-all":"所有图层","uls-region-WW":"世界各地","uls-region-SP":"特别","uls-region-AM":"美洲","uls-region-AF":"非洲","uls-region-EU":"欧洲","uls-region-AS":"亚洲","uls-region-ME":"中东","uls-region-PA":"太平洋","uls-region-all":"所有语言","uls-no-results-found":"无搜索结果","uls-common-languages":"建议的语言","uls-no-results-suggestion-title":"您可能感兴趣:","uls-search-help":"您可以按语言名称、文字名称、语言的ISO代码搜索,或按地区浏览。","uls-search-placeholder":"搜索一种语言"}
\ No newline at end of file
+{"@metadata":{"authors":["Xiaomingyan","Yfdyh000","Liuxinyu970226"]},"wdqs-app-button-examples":"示例","wdqs-app-button-prefixes":"前缀","wdqs-app-button-tools":"工具","wdqs-app-button-help":"帮助","wdqs-app-button-run":"运行","wdqs-app-button-run-title":"执行查询(<CTRL>
 + 
<ENTER>)","wdqs-app-button-clear":"清除","wdqs-app-button-clear-title":"清空查询","wdqs-app-button-restore-title":"恢复上次查询","wdqs-app-button-fullscreen-title":"开启或关闭编辑器全屏模式","wdqs-app-button-display":"显示","wdqs-app-button-display-title":"显示结果为表格、图片...","wdqs-app-button-download":"下载","wdqs-app-button-download-title":"下载结果","wdqs-app-button-link":"链接","wdqs-app-button-link-title":"获取查询链接","wdqs-app-help-feedback":"提供反馈!","wdqs-app-help-request-query":"请求查询","wdqs-app-help-portal":"帮助主题","wdqs-app-help-manual":"用户手册","wdqs-app-help-examples":"示例查询","wdqs-app-help-datamodel":"RDF数据模型","wdqs-app-help-prefixes":"前缀列表","wdqs-app-help-copy":"许可协议信息","wdqs-app-help-queryhelper":"查询帮助","wdqs-app-footer-help":"按下<i>[CTRL-SPACE]</i>以激活自动完成。","wdqs-app-footer-updated":"数据更新于$1前","wdqs-app-footer-updated-seconds":"数据更新于$1秒前","wdqs-app-result-shorturl":"至结果的短URL","wdqs-app-result-shorturl-title":"至此结果的短URL","wdqs-app-result-rawgraphs":"在RAWGraphs.io中打开","wdqs-app-result-rawgraphs-title":"通过RAWGraphs.io使用当前结果数据创建图表","wdqs-app-result-embed":"嵌入结果","wdqs-app-result-endpoint":"SPARQL末端","wdqs-app-result-endpoint-title":"链接至SPARQL末端返回结果","wdqs-app-result-formatter-title-datetime":"原始ISO时间戳","wdqs-app-result-json":"JSON文件","wdqs-app-result-json-verbose":"JSON文件(详细)","wdqs-app-result-tsv":"TSV文件","wdqs-app-result-tsv-verbose":"TSV文件(详细)","wdqs-app-result-csv":"CSV文件","wdqs-app-result-svg":"SVG图像","wdqs-app-shorturl-page-title":"至此页面的短URL","wdqs-app-editor-placeholder":"(输入SPARQL查询或选择查询示例)","wdqs-app-editor-addprefixes":"添加标准前缀","wdqs-app-resultbrowser-stabilize":"稳定网络","wdqs-app-resultbrowser-hierarchical-lr":"分层布局从左到右","wdqs-app-resultbrowser-hierarchical-ud":"分层布局从上到下","wdqs-app-resultbrowser-hierarchical-rl":"分层布局从右到左","wdqs-dialog-examples-preview-query":"预览查询","wdqs-dialog-examples-preview-result":"预览结果","wdqs-ve-filter":"过滤器","wdqs-ve-show":"显示","wdqs-ve-with":"有","wdqs-ve-anything":"任何事物","wdqs-ve-any":"任何","wdqs-ve-or":"或","wdqs-ve-subtype":"子类型","wdqs-ve-sb-suggestions":"建议","wdqs-ve-sb-other":"其他","wdqs-action-query":"正在运行查询","wdqs-action-render":"正在渲染结果","wdqs-action-error-display":"无法显示结果","wdqs-action-timeout":"已达到查询超时限制","wdqs-action-malformed-query":"查询有缺陷","wdqs-action-server-error":"服务器错误","wdqs-action-unknow-error":"未知错误","wdqs-result-map-layers-all":"所有图层","uls-region-WW":"世界各地","uls-region-SP":"特别","uls-region-AM":"美洲","uls-region-AF":"非洲","uls-region-EU":"欧洲","uls-region-AS":"亚洲","uls-region-ME":"中东","uls-region-PA":"太平洋","uls-region-all":"所有语言","uls-no-results-found":"无搜索结果","uls-common-languages":"建议的语言","uls-no-results-suggestion-title":"您可能感兴趣:","uls-search-help":"您可以按语言名称、文字名称、语言的ISO代码搜索,或按地区浏览。","uls-search-placeholder":"搜索一种语言"}
\ No newline at end of file
diff --git a/i18n/lv.json b/i18n/lv.json
index 1df6a4c..2d86832 100644
--- a/i18n/lv.json
+++ b/i18n/lv.json
@@ -1 +1 @@
-{"@metadata":{"authors":["Papuass","Ttdnet","Amire80"]},"wdqs-app-button-examples":"Piemēri","wdqs-app-button-prefixes":"Prefiksi","wdqs-app-button-tools":"Rīki","wdqs-app-button-help":"Palīdzība","wdqs-app-button-run":"Izpildīt","wdqs-app-button-run-title":"Izpildīt
 vaicājumu (<CTRL> + 
<ENTER>)","wdqs-app-button-clear":"Notīrīt","wdqs-app-button-clear-title":"Notīrīt
 
vaicājumu","wdqs-app-button-display":"Attēlošana","wdqs-app-button-download":"Lejupielādēt","wdqs-app-button-download-title":"Lejupielādēt
 rezultātu","wdqs-app-button-link":"Saite","wdqs-app-button-link-title":"Iegūt 
saiti vaicājumam","wdqs-app-help-feedback":"Sniedz 
atsauksmes!","wdqs-app-help-request-query":"Pieprasīt 
vaicājumu","wdqs-app-help-portal":"Palīdzības 
portāls","wdqs-app-help-manual":"Lietotāja 
rokasgrāmata","wdqs-app-help-examples":"Vaicājumu 
piemēri","wdqs-app-help-datamodel":"RDF datu 
modelis","wdqs-app-help-prefixes":"Prefiksu 
saraksts","wdqs-app-help-copy":"Licencēšanas 
informācija","wdqs-app-help-queryhelper":"Vaicājumu 
palīgs","wdqs-app-result-embed":"Iegult rezultātu","wdqs-app-result-json":"JSON 
fails","wdqs-app-result-tsv":"TSV fails","wdqs-app-result-csv":"CSV 
fails","wdqs-app-result-svg":"SVG 
Attēls","wdqs-ve-show":"Rādīt","wdqs-ve-with":"ar","wdqs-ve-anything":"jebko","wdqs-ve-any":"visi","wdqs-ve-or":"vai","wdqs-ve-subtype":"apakštips","wdqs-action-query":"Izpilda
 vaicājumu","wdqs-action-render":"Attēlo 
rezultātu","wdqs-action-error-display":"Nevar parādīt 
rezultātu","wdqs-action-timeout":"Vaicājuma laika limits 
sasniegts","wdqs-action-server-error":"Servera 
kļūda","wdqs-action-unknow-error":"Nezināma 
kļūda","wdqs-result-map-layers-all":"Visi slāņi","uls-region-WW":"Visā 
pasaulē","uls-region-SP":"Īpašās","uls-region-AM":"Amerika","uls-region-AF":"Āfrika","uls-region-EU":"Eiropa","uls-region-AS":"Āzija","uls-region-ME":"Tuvie
 Austrumi","uls-region-PA":"Klusā okeāna","uls-region-all":"Visas 
valodas","uls-no-results-found":"Nav atrasts neviens 
rezultāts","uls-common-languages":"Ieteiktās 
valodas","uls-no-results-suggestion-title":"Jums var būt 
interesē:","uls-search-help":"Var meklēt pēc valodas, skripta nosaukuma, 
valodas ISO koda, vai jūs tos varat pārlūkot pēc 
reģiona.","uls-search-placeholder":"Meklēt valodu"}
\ No newline at end of file
+{"@metadata":{"authors":["Papuass","Ttdnet","Amire80"]},"wdqs-app-button-examples":"Piemēri","wdqs-app-button-prefixes":"Prefiksi","wdqs-app-button-tools":"Rīki","wdqs-app-button-help":"Palīdzība","wdqs-app-button-run":"Izpildīt","wdqs-app-button-run-title":"Izpildīt
 vaicājumu (<CTRL> + 
<ENTER>)","wdqs-app-button-clear":"Notīrīt","wdqs-app-button-clear-title":"Notīrīt
 
vaicājumu","wdqs-app-button-display":"Attēlošana","wdqs-app-button-download":"Lejupielādēt","wdqs-app-button-download-title":"Lejupielādēt
 rezultātu","wdqs-app-button-link":"Saite","wdqs-app-button-link-title":"Iegūt 
saiti vaicājumam","wdqs-app-help-feedback":"Sniedz 
atsauksmes!","wdqs-app-help-request-query":"Pieprasīt 
vaicājumu","wdqs-app-help-portal":"Palīdzības 
portāls","wdqs-app-help-manual":"Lietotāja 
rokasgrāmata","wdqs-app-help-examples":"Vaicājumu 
piemēri","wdqs-app-help-datamodel":"RDF datu 
modelis","wdqs-app-help-prefixes":"Prefiksu 
saraksts","wdqs-app-help-copy":"Licencēšanas 
informācija","wdqs-app-help-queryhelper":"Vaicājumu 
palīgs","wdqs-app-result-shorturl":"Īsais URL uz 
rezultātu","wdqs-app-result-shorturl-title":"Īsais URL uz šo 
rezultātu","wdqs-app-result-rawgraphs":"Atvērt ar 
RAWGraphs.io","wdqs-app-result-rawgraphs-title":"Izveidot grafiku no esošajiem 
rezultātu datiem ar RAWGraphs.io","wdqs-app-result-embed":"Iegult 
rezultātu","wdqs-app-result-json":"JSON fails","wdqs-app-result-tsv":"TSV 
fails","wdqs-app-result-csv":"CSV fails","wdqs-app-result-svg":"SVG 
Attēls","wdqs-app-shorturl-page-title":"Īsais URL uz šo 
lapu","wdqs-app-resultbrowser-stabilize":"Stabilizēt 
tīklu","wdqs-ve-filter":"Filtrēt","wdqs-ve-show":"Rādīt","wdqs-ve-with":"ar","wdqs-ve-anything":"jebko","wdqs-ve-any":"visi","wdqs-ve-or":"vai","wdqs-ve-subtype":"apakštips","wdqs-ve-sb-suggestions":"Ieteikumi","wdqs-ve-sb-other":"Citi","wdqs-action-query":"Izpilda
 vaicājumu","wdqs-action-render":"Attēlo 
rezultātu","wdqs-action-error-display":"Nevar parādīt 
rezultātu","wdqs-action-timeout":"Vaicājuma laika limits 
sasniegts","wdqs-action-server-error":"Servera 
kļūda","wdqs-action-unknow-error":"Nezināma 
kļūda","wdqs-result-map-layers-all":"Visi slāņi","uls-region-WW":"Visā 
pasaulē","uls-region-SP":"Īpašās","uls-region-AM":"Amerika","uls-region-AF":"Āfrika","uls-region-EU":"Eiropa","uls-region-AS":"Āzija","uls-region-ME":"Tuvie
 Austrumi","uls-region-PA":"Klusā okeāna","uls-region-all":"Visas 
valodas","uls-no-results-found":"Nav atrasts neviens 
rezultāts","uls-common-languages":"Ieteiktās 
valodas","uls-no-results-suggestion-title":"Jums var būt 
interesē:","uls-search-help":"Var meklēt pēc valodas, skripta nosaukuma, 
valodas ISO koda, vai jūs tos varat pārlūkot pēc 
reģiona.","uls-search-placeholder":"Meklēt valodu"}
\ No newline at end of file
diff --git a/i18n/pl.json b/i18n/pl.json
index e098be2..5edfb64 100644
--- a/i18n/pl.json
+++ b/i18n/pl.json
@@ -1 +1 @@
-{"@metadata":{"authors":["Matma 
Rex","Rezonansowy","Woytecr","Chrumps"]},"wdqs-app-button-examples":"Przykłady","wdqs-app-button-prefixes":"Przedrostki","wdqs-app-button-tools":"Narzędzia","wdqs-app-button-help":"Pomoc","wdqs-app-button-run":"Uruchom","wdqs-app-button-run-title":"Wykonaj
 zapytanie (<CTRL> + 
<ENTER>)","wdqs-app-button-clear":"Wyczyść","wdqs-app-button-clear-title":"Wyczyść
 zapytanie","wdqs-app-button-fullscreen-title":"Przełącz na tryb pełnoekranowy 
edytora","wdqs-app-button-display":"Wyświetl","wdqs-app-button-display-title":"Pokaż
 wynik w formie tabeli, obrazu, 
...","wdqs-app-button-download":"Pobierz","wdqs-app-button-download-title":"Pobierz
 wynik","wdqs-app-button-link":"Link","wdqs-app-button-link-title":"Link do 
zapytania","wdqs-app-help-feedback":"Przekaż swoją 
opinię!","wdqs-app-help-request-query":"Poproś o napisanie 
zapytania","wdqs-app-help-portal":"Portal 
pomocy","wdqs-app-help-manual":"Podręcznik 
użytkownika","wdqs-app-help-examples":"Przykładowe 
zapytania","wdqs-app-help-datamodel":"Model danych 
RDF","wdqs-app-help-prefixes":"Lista 
prefiksów","wdqs-app-help-copy":"Informacje o 
licencji","wdqs-app-help-queryhelper":"Pomocnik 
zapytania","wdqs-app-footer-help":"Naciśnij <i>[Ctrl + spacja]</i>, aby włączyć 
automatyczne uzupełnianie.","wdqs-app-footer-updated":"Dane zaktualizowano $1 
temu","wdqs-app-footer-updated-seconds":"Dane zaktualizowane 
{{PLURAL:$1|sekundę|sekundy|sekund}} temu","wdqs-app-result-shorturl":"Skrócony 
URL do wyniku","wdqs-app-result-shorturl-title":"Skrócony URL do tego 
wyniku","wdqs-app-result-rawgraphs":"Otwórz w 
RAWGraphs.io","wdqs-app-result-rawgraphs-title":"Stwórz graf z rezultatami 
danych używając RAWGraphs.io","wdqs-app-result-embed":"Osadź 
wynik","wdqs-app-result-endpoint":"Punkt końcowy 
SPARQL","wdqs-app-result-endpoint-title":"Link do punktu końcowego SPARQL 
zwracającego wynik","wdqs-app-result-formatter-title-datetime":"Surowy znacznik 
czasu ISO","wdqs-app-result-json":"Plik 
JSON","wdqs-app-result-json-verbose":"Plik JSON 
(pełny)","wdqs-app-result-tsv":"Plik TSV","wdqs-app-result-tsv-verbose":"Plik 
TSV (pełny)","wdqs-app-result-csv":"Plik CSV","wdqs-app-result-svg":"Obrazek 
SVG","wdqs-app-shorturl-page-title":"Krótki adres URL do tej 
strony","wdqs-app-editor-placeholder":"(Wprowadź zapytanie SPARQL lub wybierz 
przykładowe zapytanie)","wdqs-app-editor-addprefixes":"Dodaj standardowe 
prefiksy","wdqs-app-resultbrowser-stabilize":"Stabilizuj 
sieć","wdqs-app-resultbrowser-hierarchical-lr":"Hierarchiczny układ od lewej do 
prawej","wdqs-app-resultbrowser-hierarchical-ud":"Hierarchiczny układ z góry na 
dół","wdqs-app-resultbrowser-hierarchical-rl":"Hierarchiczny układ od prawej do 
lewej","wdqs-dialog-examples-preview-query":"Podgląd 
zapytania","wdqs-dialog-examples-preview-result":"Podgląd 
wyniku","wdqs-ve-filter":"Filtr","wdqs-ve-show":"Pokaż","wdqs-ve-with":"z","wdqs-ve-anything":"cokolwiek","wdqs-ve-any":"dowolna","wdqs-ve-or":"lub","wdqs-ve-subtype":"podtyp","wdqs-ve-sb-suggestions":"Sugestie","wdqs-ve-sb-other":"Inne","wdqs-action-query":"Uruchamianie
 zapytania","wdqs-action-render":"Renderowanie 
wyniku","wdqs-action-error-display":"Nie można wyświetlić 
wyniku","wdqs-action-timeout":"Osiągnięto limit oczekiwania na wykonanie 
zapytania","wdqs-action-malformed-query":"Zapytanie jest źle 
sformułowane","wdqs-action-server-error":"Błąd 
serwera","wdqs-action-unknow-error":"Nieznany 
błąd","wdqs-result-map-layers-all":"Wszystkie warstwy","uls-region-WW":"Cały 
świat","uls-region-SP":"Specjalne","uls-region-AM":"Ameryka","uls-region-AF":"Afryka","uls-region-EU":"Europa","uls-region-AS":"Azja","uls-region-ME":"Bliski
 Wschód","uls-region-PA":"Pacyfik","uls-region-all":"Wszystkie 
języki","uls-no-results-found":"Brak 
wyników","uls-common-languages":"Sugerowane 
języki","uls-no-results-suggestion-title":"Być może cię zainteresują te 
języki:","uls-search-help":"Możesz wyszukiwać według nazwy języka, nazwy 
systemu pisma, kodu ISO języka, lub przeglądać listy według 
regionów.","uls-search-placeholder":"Wyszukiwanie języka"}
\ No newline at end of file
+{"@metadata":{"authors":["Matma 
Rex","Rezonansowy","Woytecr","Chrumps"]},"wdqs-app-button-examples":"Przykłady","wdqs-app-button-prefixes":"Przedrostki","wdqs-app-button-tools":"Narzędzia","wdqs-app-button-help":"Pomoc","wdqs-app-button-run":"Uruchom","wdqs-app-button-run-title":"Wykonaj
 zapytanie (<CTRL> + 
<ENTER>)","wdqs-app-button-clear":"Wyczyść","wdqs-app-button-clear-title":"Wyczyść
 zapytanie","wdqs-app-button-restore-title":"Przywróć poprzednie 
zapytanie","wdqs-app-button-fullscreen-title":"Przełącz na tryb pełnoekranowy 
edytora","wdqs-app-button-display":"Wyświetl","wdqs-app-button-display-title":"Pokaż
 wynik w formie tabeli, obrazu, 
...","wdqs-app-button-download":"Pobierz","wdqs-app-button-download-title":"Pobierz
 wynik","wdqs-app-button-link":"Link","wdqs-app-button-link-title":"Link do 
zapytania","wdqs-app-help-feedback":"Przekaż swoją 
opinię!","wdqs-app-help-request-query":"Poproś o napisanie 
zapytania","wdqs-app-help-portal":"Portal 
pomocy","wdqs-app-help-manual":"Podręcznik 
użytkownika","wdqs-app-help-examples":"Przykładowe 
zapytania","wdqs-app-help-datamodel":"Model danych 
RDF","wdqs-app-help-prefixes":"Lista 
prefiksów","wdqs-app-help-copy":"Informacje o 
licencji","wdqs-app-help-queryhelper":"Pomocnik 
zapytania","wdqs-app-footer-help":"Naciśnij <i>[Ctrl + spacja]</i>, aby włączyć 
automatyczne uzupełnianie.","wdqs-app-footer-updated":"Dane zaktualizowano $1 
temu","wdqs-app-footer-updated-seconds":"Dane zaktualizowane 
{{PLURAL:$1|sekundę|sekundy|sekund}} temu","wdqs-app-result-shorturl":"Skrócony 
URL do wyniku","wdqs-app-result-shorturl-title":"Skrócony URL do tego 
wyniku","wdqs-app-result-rawgraphs":"Otwórz w 
RAWGraphs.io","wdqs-app-result-rawgraphs-title":"Stwórz graf z rezultatami 
danych używając RAWGraphs.io","wdqs-app-result-embed":"Osadź 
wynik","wdqs-app-result-endpoint":"Punkt końcowy 
SPARQL","wdqs-app-result-endpoint-title":"Link do punktu końcowego SPARQL 
zwracającego wynik","wdqs-app-result-formatter-title-datetime":"Surowy znacznik 
czasu ISO","wdqs-app-result-json":"Plik 
JSON","wdqs-app-result-json-verbose":"Plik JSON 
(pełny)","wdqs-app-result-tsv":"Plik TSV","wdqs-app-result-tsv-verbose":"Plik 
TSV (pełny)","wdqs-app-result-csv":"Plik CSV","wdqs-app-result-svg":"Obrazek 
SVG","wdqs-app-shorturl-page-title":"Krótki adres URL do tej 
strony","wdqs-app-editor-placeholder":"(Wprowadź zapytanie SPARQL lub wybierz 
przykładowe zapytanie)","wdqs-app-editor-addprefixes":"Dodaj standardowe 
prefiksy","wdqs-app-resultbrowser-stabilize":"Stabilizuj 
sieć","wdqs-app-resultbrowser-hierarchical-lr":"Hierarchiczny układ od lewej do 
prawej","wdqs-app-resultbrowser-hierarchical-ud":"Hierarchiczny układ z góry na 
dół","wdqs-app-resultbrowser-hierarchical-rl":"Hierarchiczny układ od prawej do 
lewej","wdqs-dialog-examples-preview-query":"Podgląd 
zapytania","wdqs-dialog-examples-preview-result":"Podgląd 
wyniku","wdqs-ve-filter":"Filtr","wdqs-ve-show":"Pokaż","wdqs-ve-with":"z","wdqs-ve-anything":"cokolwiek","wdqs-ve-any":"dowolna","wdqs-ve-or":"lub","wdqs-ve-subtype":"podtyp","wdqs-ve-sb-suggestions":"Sugestie","wdqs-ve-sb-other":"Inne","wdqs-action-query":"Uruchamianie
 zapytania","wdqs-action-render":"Renderowanie 
wyniku","wdqs-action-error-display":"Nie można wyświetlić 
wyniku","wdqs-action-timeout":"Osiągnięto limit oczekiwania na wykonanie 
zapytania","wdqs-action-malformed-query":"Zapytanie jest źle 
sformułowane","wdqs-action-server-error":"Błąd 
serwera","wdqs-action-unknow-error":"Nieznany 
błąd","wdqs-result-map-layers-all":"Wszystkie warstwy","uls-region-WW":"Cały 
świat","uls-region-SP":"Specjalne","uls-region-AM":"Ameryka","uls-region-AF":"Afryka","uls-region-EU":"Europa","uls-region-AS":"Azja","uls-region-ME":"Bliski
 Wschód","uls-region-PA":"Pacyfik","uls-region-all":"Wszystkie 
języki","uls-no-results-found":"Brak 
wyników","uls-common-languages":"Sugerowane 
języki","uls-no-results-suggestion-title":"Być może cię zainteresują te 
języki:","uls-search-help":"Możesz wyszukiwać według nazwy języka, nazwy 
systemu pisma, kodu ISO języka, lub przeglądać listy według 
regionów.","uls-search-placeholder":"Wyszukiwanie języka"}
\ No newline at end of file
diff --git a/i18n/su.json b/i18n/su.json
index 367de6b..478b3ff 100644
--- a/i18n/su.json
+++ b/i18n/su.json
@@ -1 +1 @@
-{"@metadata":{"authors":["Uchup19"]},"wdqs-app-button-examples":"Conto","wdqs-app-button-prefixes":"Awalan","wdqs-app-button-tools":"Parabot","wdqs-app-button-help":"Pitulung","wdqs-app-button-run":"Jalankeun","wdqs-app-button-run-title":"Jalankan
 kuéri (<CTRL> + 
<ENTER>)","wdqs-app-button-clear":"Bersihkeun","wdqs-app-button-clear-title":"Bersihkeun
 
kuéri","wdqs-app-button-display":"Pidangan","wdqs-app-button-display-title":"Pidangkeun
 hasil minangka tabél, gambar, 
...","wdqs-app-button-download":"Undeur","wdqs-app-button-download-title":"Hasil
 undeuran","wdqs-app-button-link":"Tutumbu","wdqs-app-button-link-title":"Comot 
tutumbu pikeun kuéri","wdqs-app-help-feedback":"Béré eupan 
balik!","wdqs-app-help-request-query":"Pénta 
kuéri","wdqs-app-help-portal":"Portal Pitulung","wdqs-app-help-manual":"Manual 
Pamaké","wdqs-app-help-examples":"Conto Kuéri","wdqs-app-help-datamodel":"Modél 
Data RDF","wdqs-app-help-prefixes":"Daptar 
awalan","wdqs-app-help-copy":"Informasi lisénsi","wdqs-app-footer-help":"Pencét 
<i>[CTRL-SPACE]</i> ajang ngaktifkeun pamérésan 
otomatis.","wdqs-app-footer-updated":"Data dianyarkeun $1 ka 
tukang","wdqs-app-footer-updated-seconds":"Data dianyarkeun $1 menit ka 
tukang","wdqs-app-result-shorturl":"Pondokeun URL pikeun 
hasil","wdqs-app-result-shorturl-title":"Pondokeun URL pikeun ieu 
hasil","wdqs-app-result-embed":"Cecebkeun 
hasil","wdqs-app-result-endpoint":"Titik ahir 
SPARQL","wdqs-app-result-endpoint-title":"Tumbukeun titik ahir SPARQL malik 
kana hasil","wdqs-app-result-formatter-title-datetime":"Cap waktu raw 
ISO","wdqs-app-result-json":"Berkas 
JSON","wdqs-app-result-json-verbose":"Berkas JSON 
(verbose)","wdqs-app-result-tsv":"Berkas 
TSV","wdqs-app-result-tsv-verbose":"Berkas TSV 
(verbose)","wdqs-app-result-csv":"Berkas CSV","wdqs-app-result-svg":"Gambar 
SVG","wdqs-app-shorturl-page-title":"Pondokkeun URL pikeun ieu 
kaca","wdqs-app-editor-placeholder":"(Asupkeun kuéri SPARQL atawa pilih conto 
kuéri)","wdqs-app-editor-addprefixes":"Tambahkeun Awalan 
Standar","wdqs-app-resultbrowser-stabilize":"Stabilkeun 
jaringan","wdqs-app-resultbrowser-hierarchical-lr":"Tata teundeun hirarkis 
kénca ka katuhu","wdqs-app-resultbrowser-hierarchical-ud":"Tata teundeun 
hirarkis luhur ka handap","wdqs-app-resultbrowser-hierarchical-rl":"Tata 
teundeun hirarkis katuhu ka kénca","wdqs-dialog-examples-preview-query":"Kuéri 
pramidang","wdqs-dialog-examples-preview-result":"Hasil 
pramidang","wdqs-ve-show":"Témbongkeun","wdqs-ve-with":"jeung","wdqs-ve-anything":"sakumna","wdqs-ve-any":"sakumna","wdqs-ve-or":"atawa","wdqs-ve-subtype":"subtipeu","wdqs-ve-sb-suggestions":"saran","wdqs-ve-sb-other":"Séjén","wdqs-action-query":"Keur
 ngajalankeun kuéri","wdqs-action-render":"Hasil 
ngarénder","wdqs-action-error-display":"Teu bisa midangkeun 
hasil","wdqs-action-timeout":"Wates waktu kuéri geus 
béak","wdqs-action-malformed-query":"Kuéri salah 
format","wdqs-action-server-error":"Kadalahan 
sérver","wdqs-action-unknow-error":"Kasalahan teu 
dipikanyaho","wdqs-result-map-layers-all":"Sakabéh layer"}
\ No newline at end of file
+{"@metadata":{"authors":["Uchup19"]},"wdqs-app-button-examples":"Conto","wdqs-app-button-prefixes":"Awalan","wdqs-app-button-tools":"Parabot","wdqs-app-button-help":"Pitulung","wdqs-app-button-run":"Jalankeun","wdqs-app-button-run-title":"Jalankan
 kuéri (<CTRL> + 
<ENTER>)","wdqs-app-button-clear":"Bersihkeun","wdqs-app-button-clear-title":"Bersihkeun
 kuéri","wdqs-app-button-restore-title":"Balikeun kuéri 
saméméhna","wdqs-app-button-display":"Pidangan","wdqs-app-button-display-title":"Pidangkeun
 hasil minangka tabél, gambar, 
...","wdqs-app-button-download":"Undeur","wdqs-app-button-download-title":"Hasil
 undeuran","wdqs-app-button-link":"Tutumbu","wdqs-app-button-link-title":"Comot 
tutumbu pikeun kuéri","wdqs-app-help-feedback":"Béré eupan 
balik!","wdqs-app-help-request-query":"Pénta 
kuéri","wdqs-app-help-portal":"Portal Pitulung","wdqs-app-help-manual":"Manual 
Pamaké","wdqs-app-help-examples":"Conto Kuéri","wdqs-app-help-datamodel":"Modél 
Data RDF","wdqs-app-help-prefixes":"Daptar 
awalan","wdqs-app-help-copy":"Informasi lisénsi","wdqs-app-footer-help":"Pencét 
<i>[CTRL-SPACE]</i> ajang ngaktifkeun pamérésan 
otomatis.","wdqs-app-footer-updated":"Data dianyarkeun $1 ka 
tukang","wdqs-app-footer-updated-seconds":"Data dianyarkeun $1 menit ka 
tukang","wdqs-app-result-shorturl":"Pondokeun URL pikeun 
hasil","wdqs-app-result-shorturl-title":"Pondokeun URL pikeun ieu 
hasil","wdqs-app-result-embed":"Cecebkeun 
hasil","wdqs-app-result-endpoint":"Titik ahir 
SPARQL","wdqs-app-result-endpoint-title":"Tumbukeun titik ahir SPARQL malik 
kana hasil","wdqs-app-result-formatter-title-datetime":"Cap waktu raw 
ISO","wdqs-app-result-json":"Berkas 
JSON","wdqs-app-result-json-verbose":"Berkas JSON 
(verbose)","wdqs-app-result-tsv":"Berkas 
TSV","wdqs-app-result-tsv-verbose":"Berkas TSV 
(verbose)","wdqs-app-result-csv":"Berkas CSV","wdqs-app-result-svg":"Gambar 
SVG","wdqs-app-shorturl-page-title":"Pondokkeun URL pikeun ieu 
kaca","wdqs-app-editor-placeholder":"(Asupkeun kuéri SPARQL atawa pilih conto 
kuéri)","wdqs-app-editor-addprefixes":"Tambahkeun Awalan 
Standar","wdqs-app-resultbrowser-stabilize":"Stabilkeun 
jaringan","wdqs-app-resultbrowser-hierarchical-lr":"Tata teundeun hirarkis 
kénca ka katuhu","wdqs-app-resultbrowser-hierarchical-ud":"Tata teundeun 
hirarkis luhur ka handap","wdqs-app-resultbrowser-hierarchical-rl":"Tata 
teundeun hirarkis katuhu ka kénca","wdqs-dialog-examples-preview-query":"Kuéri 
pramidang","wdqs-dialog-examples-preview-result":"Hasil 
pramidang","wdqs-ve-show":"Témbongkeun","wdqs-ve-with":"jeung","wdqs-ve-anything":"sakumna","wdqs-ve-any":"sakumna","wdqs-ve-or":"atawa","wdqs-ve-subtype":"subtipeu","wdqs-ve-sb-suggestions":"saran","wdqs-ve-sb-other":"Séjén","wdqs-action-query":"Keur
 ngajalankeun kuéri","wdqs-action-render":"Hasil 
ngarénder","wdqs-action-error-display":"Teu bisa midangkeun 
hasil","wdqs-action-timeout":"Wates waktu kuéri geus 
béak","wdqs-action-malformed-query":"Kuéri salah 
format","wdqs-action-server-error":"Kadalahan 
sérver","wdqs-action-unknow-error":"Kasalahan teu 
dipikanyaho","wdqs-result-map-layers-all":"Sakabéh layer"}
\ No newline at end of file

-- 
To view, visit https://gerrit.wikimedia.org/r/365557
To unsubscribe, visit https://gerrit.wikimedia.org/r/settings

Gerrit-MessageType: merged
Gerrit-Change-Id: Idfeb2ba10e00b4a28f34f6910f101ef85dcce431
Gerrit-PatchSet: 1
Gerrit-Project: wikidata/query/gui-deploy
Gerrit-Branch: production
Gerrit-Owner: Smalyshev <smalys...@wikimedia.org>
Gerrit-Reviewer: Smalyshev <smalys...@wikimedia.org>

_______________________________________________
MediaWiki-commits mailing list
MediaWiki-commits@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-commits

Reply via email to