Benvolgudes companyes i companys,
 
    Més avall teniu la llista de totes, i de tots, els que fem part del grup Memòria Històrica de Mallorca, en aquests moments. La llista l'he confegida a partir de les adresses que estan donades d'alta al servidor, sense modificar-ne l'ordre.
    Per cert, que estam d'aniversari, perquè va ser precisament en els primers dies de febrer, d'ara fa un any, que aquest grup va iniciar el seu camí. 
    Recordau que per fer arribar un missatge a la resta de membres l'heu d'enviar a [EMAIL PROTECTED].
    Per consultar des de la xarxa tots els missatges enviats a la llista, des del dia 26 de desembre de 2003, ho podeu fer a http://www.mail-archive.com/[EMAIL PROTECTED]/ 
    Si us voleu donar de baixa podeu enviar un missatge a [EMAIL PROTECTED].
 
    Salut, una abraçada, i endavant, sempre endavant.
 
    Jaume Escales i Tous
   

1. Antoni Trobat
2. Arnau Company
3. Joan Payeres
4. Tomeu Oliver
5. Cil Buele
6. Antoni Pallicer Mateu
7. Antoni Maria Thomàs
8. David Jiménez
9. David Ginard
10. Eusebi Riera
11. Conxa Bruno
12. Ferran Aguiló
13. Bàbara Clar
14. Josep Soler
15. Aina Adrover
16. Joana Maria Roque
17. Joan Llodrà
18. Maties Calafat
19. Juli Pascual
20. Magadalena Moragues
21. Llorenç Capellà
22. Joan Lladó
23. Manel Suárez
24. Maria Antònia Reinés
25. Xavier Margais
26. Margalida Capellà
27. Maria Rosselló
28. Mateu Ramis
29. Sebastià Guixer

30. Miquel Cifre
31. Miquel Cruz
32. Marçal Isern
33. Mateu Ramon
34. Joan Salvà
35. Pep Delgado
36. Pilar Arnau
37. Jaume Jiménez
38. Jaume Coves
39. Xisco Seguí   
40. Maribel Solivellas Salas-Fortiana
41. Manel Santana
42.  Joan Canyelles
43. Bartomeu Obrador
44. Tolita Oliver
45. Bartomeu Carrió
46. Toni Mas
47. Antoni Pallicer
48. Bartomeu Servera
49. Antoni Reus
50. Xesc Ramis
51. Antoni Jaume
52. Magí Moranta
53. Tomeu Martí
54. Joan Alfons Marí
55. Llorenç Joan
56. Lluís Vidal Bosch
57. Guillem Barceló
58. Efpifanio Méndez
59. Píter    
60. Joana Galmés
61. Ramon Sedano
62. Antoni Tugores
63. Tomeu Ferrer
64. Jaume Vich
65. Bartomeu Noguera   
66. Josep Escales
67. Margalida Capellà
68. Neus Picó
69. Margalida Seguí
70. Àngel Vanyó     
71. Biel Mesquida
72. Tomàs Cholbi
73. Oliva Delgado

74. Manel Pedregal
75. José Antoni Aparicio
76. Juan Hernández
77. Jaume Escales
78. Arnau Ramis
79. Llorenç Buades
80. Miquel Puigserver
   

Respondre per correu electrònic a