Amigues i amics, copii a continuació un missatge, títol inclòs, de'n Cecili Buele (15/7/2004) on s'hi remarquen les qüestions referides a la recuperació de la Memòria Històrica que ha menat Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés dels Diputats durant la present legislatura.
 
Salut, una abraçada, i endavant !
 
Jaume Escales
 
---------------------------------------------
 
EN POC TEMPS, FEINA BEN MOLTA

     Des que es va constituir el Congrés dels Diputats, iniciant la legislatura que fa vuit, ara només fa tres mesos i mig, dia 2 d’abril de 2004, tots vuit diputats que integren el grup parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya ja hi han presentat una norantena d’iniciatives parlamentàries.
     Joan Puigcercós i els altres set diputats republicans – Josep Andreu, Rosa Maria Bonàs, Francesc Canet, Agustí Cerdà, Joan Puig, Jordi Ramon i Joan Tardà-  hi han plantejat qüestions que afecten les tres funcions que hi tenen encomanades – la legislativa, la controladora de l’acció del Govern i l’orientadora de polítiques pròpies -.
     Durant tot aquest temps, no solament hi han atès situacions que tenen a veure amb la Unió Europea o l’estat espanyol, sinó també moltes d’altres que afecten, sobretot, el Principat de Catalunya i el conjunt dels Països Catalans: s’han afanyat a defensar-hi els interessos del País Valencià i les Illes Balears i Pitiüses, com ningú no havia estat mai capaç de fer-ho fins ara.

     Exercint-hi la funció legislativa assignada al grup parlamentari, ERC ja hi han presentat una dotzena de Proposicions de llei (12) que s’han referit a assumptes ben diversos.

     En l’exercici de la funció controladora de l’acció del Govern, el grup parlamentari d’ERC ja té comptabilitzades dues Interpel·lacions urgents (2) i vuit sol·licituds de Compareixences (8):

     La funció orientadora de la política pròpia ha estat exercida pel grup parlamentari d’ERC al Congrés dels Diputats mitjançant la presentació de trenta-cinc Proposicions no de llei davant del Ple (35), vint-i-quatre davant d’alguna Comissió (24), cinc sol·licituds de creació d’altres tantes Comissions (5) - d’investigació, no permanents o subcomissions -, i una moció (1).

     Quasi res: en total, 87 iniciatives parlamentàries en tres mesos i mig: surten a més de 10 per barba!.

     Com a secretari d’Organització d’Esquerra Republicana a Ciutat de Mallorca, tenc molt d’interès a remarcar-te’n algunes que consider interessants en molts d’aspectes:

     Referides a la Unió Europea, ERC ha proposat, entre d’altres mesures, les orientades a fer que les quatre llengües oficials de l’estat espanyol esdevenguin també llengües oficials de la Unió Europea; com també, que es faci una revisió dels fons de cohesió sanitària, vigents des de l’any 2002.

     Referides al conjunt de l’estat espanyol, ERC ha proposat, entre d’altres iniciatives parlamentàries, la modificació parcial del Codi Civil per possibilitar la celebració del matrimoni entre persones del mateix sexe, i per facilitar l’accés al Registre Civil de les unions estables o parelles de fet;
    Ha propugnat l’equiparació de la situació dels treballadors autònoms amb qui cotitza pel règim general.
    Ha donat suport a la campanya a favor de la regularització, el respecte als drets humans i el dret de ciutadania d’immigrants indocumentats, com també a la situació que pateix el poble sahrauí.
    Ha proposat mesures encaminades a conservar i catalogar arxius d’expedients i sumaris instruïts contra la gent maltractada durant la guerra civil espanyola
    Ha reclamat una reducció de l’IVA per a productes d’higiene íntima femenina i bolquers absorbents
    S’ha mostrat a favor de mesures que contemplin l’adquisició de la píndola del dia després
    Ha propugnat el respecte i impuls del pluralisme cultural i lingüístic de l’estat espanyol
    Ha recaptat i ofert el suport del Congrés dels Diputats a la decisió del president del Govern d’ordenar el retorn de les tropes espanyoles d’Irak
    Ha proposat la declaració del 14 d’abril com a “Dia de la Memòria Republicana
    S’ha mostrat favorable a la cessió dels terrenys de titularitat estatal als ens municipals que ho sol·licitin; com també a la transferència a les comunitats autònomes de les competències en matèria d’immigració
    S’ha posat a favor de l’establiment d’ajudes per afavorir l’excedència i reducció de jornada per a la cura d’infant o familiar a càrrec amb dependència; com també d’una prestació per a les famílies que tenguin a càrrec alguna persona amb dependència
    Ha proposat una millora en el tractament fiscal de les unitats familiars, especialment d’aquelles famílies amb necessitats majors; com també l’increment fins al 100% de la base reguladora corresponent a les pensions de viduïtat
    Ha propugnat l’establiment d’un permís exclusiu de paternitat de quatre setmanes; com també l’ampliació del temps de permís per maternitat/paternitat, de les 16 setmanes actuals a les devuit.
    Ha proposat mesures orientades a resoldre els problemes que pateix la gent que es dedica a la prostitució, com també el reconeixement de la jubilació anticipada dels bombers.
    Ha plantejat la derogació del Pla hidrològic nacional, la suspensió de la Llei orgànica de qualitat de l’ensenyament, o la supressió de les curses de bous per la tele en horari infantil.
    Ha insistit en la creació de diverses comissions parlamentàries: d’una comissió d’investigació per aclarir els esdeveniments anteriors i posteriors als atemptats de l’11 de març; d’una altra comissió no permanent per recuperar la memòria històrica de la guerra civil i reconèixer les víctimes del franquisme; d’una tercera comissió parlamentària que garanteixi la continuïtat i millora del nivell de benestar de pensionistes, en especial atenció a les pensions més baixes; d’una subcomissió per donar suport a la lluita contra la violència domèstica; i d’una altra subcomissió per prestar el màxim reconeixement i suport a totes les víctimes de qualsevol casta de terrorisme

     Referides al Principat de Catalunya, ERC ha proposat, entre d’altres iniciatives parlamentàries: un diàleg intergovernamental sobre documentació incautada que actualment es troba recollida a l’Arxiu General de la Guerra Civil de Salamanca; l’anul·lació del consell de guerra sumaríssim a què fou sotmès el president de Catalunya Lluís Companys; el retorn a Catalunya dels fons documentals procedents de l’Administració republicana que es troben a l’Arxiu Històric Nacional de Salamanca; o mesures afavoridores de la participació internacional de les seleccions esportives catalanes.

    Referides al País Valencià, ERC, entre moltes d’altres iniciatives parlamentàries, ha proposat el retorn de tota la documentació que va ser incautada al País Valencià durant la guerra civil espanyola i que actualment es troba a l’Arxiu General de la Guerra Civil de Salamanca

    Referides més directament a les Illes Balears i Pitiüses, m’interessa remarcar-te singularment aquestes iniciatives parlamentàries que ERC ha presentat davant del Congrés dels Diputats:
    - La compareixença davant la Comissió de Cultura del president de l’Obra cultural Balear, Sebastià Frau, per informar sobre la normalització de la llengua i cultura catalanes
    - La proposta de mesures orientades a pal·liar la crisi de les comunicacions aèries que pateixen les Illes Balears
    - La modificació del Pla director de l’aeroport de Palma
    - La paralització cautelar de la vigència i execució del Pla director de l’aeroport de Menorca
    - La paralització de l’execució de les obres i dels processos de concessió i expropiació, pel que fa al finançament i execució d’obres de carreteres a Mallorca
    - La paralització de l’execució d’obres i dels processos de concessió i expropiació, pel que fa al finançament i l’execució d’obres de carreteres a Eivissa.

    No crec que hi hagi ningú que, amb dos dits de front al cap, no sigui capaç de reconèixer que la feinada desplegada pel grup parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés dels Diputats ha estat ingent, de gran embalum i ben dotada de grans dosis d’encert en el tractament d’assumptes que són de plena d’actualitat.

    Esper i desig que la informació que t’he fet arribar avui t’hagi fet bon profit.
    I que t'hagin anat en augment les ganes de continuar enfortint i donant suport al projecte polític d’Esquerra Republicana de Catalunya que, al meu mode de veure, per a Mallorca, les Illes Balears i Pitiüses, i el conjunt dels Països Catalans és, sense cap casta de dubte,  el que resulta més eficient. D’un bon tros.

    Salut republicana,
    sens dubte la més sana.


    Cecili Buele i Ramis
    Secretari d’Organització
    Esquerra Republicana a Ciutat de Mallorca

NOTA:A
A ses Tarrgones, tots els divendres d'aquest estiu, a les 21 hores, una bona trobada de gent republicana, sens dubte la més sana. Tel. Joan Lladó: 620 61 48 54
 

 

MEMÒRIA HISTÒRICA DE LES ILLES BALEARS

 

Per fer arribar qualsevol missatge a totes les companyes i companys, enviar-lo a:

memoriademallorca (arrova) softcatala.net

 

            Per llegir tots els missatges des de dia 22 de desembre de 2003:

http://www.mail-archive.com/memoriademallorca (arrova) softcatala.net/

 

Per deixar de rebre el correu, començar a rebre'l i per dubtes de funcionament:

memoriadelesilles (arrova ) hotmail.com

Respondre per correu electrònic a