From: Ting Liu <ting....@nxp.com>

New commits:
7dd9b4e Merge pull request #91 in SDK/usdpaa from 
~B45764/usdpaa:jira/qman/QUSDPA-855-CLONE-usdpaa-query_wq_lengths to sdk-v2.0.x
b49072e Merge pull request #92 in SDK/usdpaa from 
~B45764/usdpaa:jira/qman/QUSDPA-859-usdpaa-QMan-query-cq-and-ccgr-lack-LE to 
sdk-v
1e94441 fsl_qbman: fix bman debugfs endianness
a339cf0 fsl_qbman: fix kernel doc comments
4108116 fsl_qbman: ceetm: set the linked lni id for each channel
955ae82 fsl_qbman: ceetm: fix parsing of lni and sp id ranges
2e2cc21 fsl_qbman: ceetm: add missing endianness conversions
b4f93c2 fsl_qman: Fix endianness in ccgr query
7a2cef7 fsl_qman: Fix endianness class queue query
a978591 fsl_qbman: Fix endianness for wq query

Signed-off-by: Ting Liu <ting....@nxp.com>
---
 recipes-dpaa/usdpaa/usdpaa_git.bb | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/recipes-dpaa/usdpaa/usdpaa_git.bb 
b/recipes-dpaa/usdpaa/usdpaa_git.bb
index 193d8ba..dde8fd9 100644
--- a/recipes-dpaa/usdpaa/usdpaa_git.bb
+++ b/recipes-dpaa/usdpaa/usdpaa_git.bb
@@ -7,8 +7,8 @@ inherit pkgconfig
 
 DEPENDS += "flib"
 
-SRC_URI = "git://git.freescale.com/ppc/sdk/usdpaa.git;branch=sdk-v2.0.x"
-SRCREV = "a21c62ec9ac015f6c37f89d595e892852055b0fb"
+SRC_URI = "git://git.freescale.com/ppc/sdk/usdpaa.git;nobranch=1"
+SRCREV = "7dd9b4eee5346729a83adad491dda979d55ac62b"
 
 S = "${WORKDIR}/git"
 
-- 
1.9.0

-- 
_______________________________________________
meta-freescale mailing list
meta-freescale@yoctoproject.org
https://lists.yoctoproject.org/listinfo/meta-freescale

Reply via email to