Jag undrar om det har diskuterats att införa 30 som max tillåten
hastighet i Göteborg?
Detta är infört i Lund. Jag vet inte om det finns några vetenskapliga
studier gjorda inom området.
Mvh Mattias


Reply via email to