[EMAIL PROTECTED] wrote:

> Trafiksäkerheten är direkt proportionell mot hastigheten enligt
> trafikforskningen. I Helsingfors är det en hastighetsbegränsning i city till 40
> km/h vilket drastiskt har minskat olyckorna. I Sverige har vi inte den
> begränsningen utan 30,50,70 är tillämpligt i tätbebyggt område. Vad jag vet har
> hastighetsbegränsning i city diskuterats men 30 km/h kan på vissa gator vara väl
> låg hastighet.
> Per Forsberg

Efter vad jag har hört så är olycksfrekvensen (dvs sannolikheten för en olycka)
proportionellt mot v^3, där v=hastigheten. Samt olycka med dödlig utgång
proportionellt mot v^4.
Dvs ej direkt proportionellt mot hastigheten. Jag vet dock inte för vilket
intervall som approximationen är gjord för.
Mvh MattiasReply via email to