Hej

Någon allmän 30 gräns är inte aktuell i Göteborg eftersom stadens gatunät är
stort
och mycket olika till sin karaktär. Vi har stadsmotorvägar där man kan köra både
50,
70 och 90.
Vi har större matargator där man kör 50 och 70.
Men vi har också många gator där olika trafikslag blandas (gående, cyklar
,bussar,bilar
och spårvagnar) där är det lämpligt med 30. I city får bussar och spårvagnar
bara köra
i 20 på vissa ställen. När man inför 30 bör man i allmänhet också göra fysiska
åtgärder
gupp, förhöjda övergångsställen , avsmalningar o.dyl. eftersom bilisten kör inte
efter skyltar
utan efter hur gatan ser ut.
Leif B
Mattias Henriksson <[EMAIL PROTECTED]> den 2000-11-09 14:50:30

Sänd svar till [EMAIL PROTECTED]

Till: miljö <[EMAIL PROTECTED]>
Kopia:     (blank: Leif Blomqvist/Stadskansliet/Göteborgs Kommun)
Ärende:   30 gräns i Göteborg?Jag undrar om det har diskuterats att införa 30 som max tillåten
hastighet i Göteborg?
Detta är infört i Lund. Jag vet inte om det finns några vetenskapliga
studier gjorda inom området.
Mvh Mattias
Reply via email to