(^_^)
 
Ang. diskussionen om 30 km i jämförelse med Lund så har jag hört följande:
I Lund är det bilfritt i innerstan, bara buss och taxi. 30 km är det på vissa sträckor p.g.a. den höga olycsrisken. Det är tydligen rätt trångt,  mycket cyklister och gående plus att de har en ansenlig mängd kullersten. Det är också tydligen så att det är mellan vissa tider som 30 km gäller, ex mellan 07--18.00. Sedan är det 50 km/h.
 
/alex

Reply via email to