Vidarebefordrad post mottagen från: Anneli Hulthen


Lite miljörapporter från Europaparlamentet
Efter ha förlorat Arbetet som kanal till medlemmar och annat folk tänkte jag att ni 
kanske ville veta lite vad som händer i Bryssel/Strasbourg på miljöområdet. Veckans 
stora fråga handlar om BSE, allmänt kallat galna ko-sjukan.
Som ni säkert vet har fransmännen konstaterat en hel del BSE-fall. Därmed startade en 
rätt häftig diskussion i allafall i Frankrike. Ibland kan man få den uppfattningen att 
ingenting är gjort på EU nivå så är dock inte fallet.
Galna kosjukan har utretts här sedan den startade i Storbrittanien. Kravet från 
parlamentet och sedemera också kommissionen har varit att stoppa allt kadavermjöl. Det 
har inte länderna följt alltid, inte heller förhållningsskrifterna på hur kött och 
benmjöl skall hanteras. Vad som händer nu är att parlamentet i morgon med all 
sannolikeht kommer att rösta igenom ett allmänt stopp för all utfodring med ben och 
köttmjöl till alla slags djur (även fjäderfä och fisk) detta skall gälla tills 
länderna följer de tidigare fasttällda ordningarna.
Det finns en tveksamhet hos Kommissionen att stoppa allt ben och köttmjöl. Detta beror 
på att vi äter så mycket ko i Europa att det blir en hel massa skelett över och 
någonstans skall man göra av det. Hitills har detta då malts ner och gjorts till 
djurfoder. Det om detta.
Det blir en ny livsmedelsmyndighet i EU. Den skall bla bevaka just BSE frågan men 
också gla genmodifierade grödor och dyl.
Just nu förhandlas hur man skall hantera utsättning av genmodifierade gröndor inom EU. 
Finns ingen gemensam lagstiftning för det idag. Parlamentet vill bla att det skall 
finnas ett offentligt register för alla utsättningar av sådana grödor. Det vill inte 
rådet, inte heller Sverige enl.uppgift av någon outgrundlig anledning.
Klimatförhandlingarna i Haag har startat. Parlamentet kommer att ha en delegation på 8 
personer däriblad jag. Jag är där nästa vecka mån-tis. Två andra västsvenska 
aprlamentariker är också där fast f^rån svenska riksdagen: Carina Olsson och Bernt 
Ekholm.
Nästa vecka börjar sista vändan av det som kanske är mest avgörande för Västsvensk 
miljö:det sk Takdirektivet och utsläpp från stora förbränningsanläggningar. Går det 
vägen kommer det att göra en insats för den försurning vi har på västkusten. Men där 
kommer att behövas lite lobbying för att tala om för delar av detta parlamnet hur 
viktigt det är för oss.
Mycket mer händer. Vi fortsätter att diskutera tobak, hamnar mm. Vill ni veta mer 
maila så skall jag försöka svar.
Detta blev långt men förhoppningsvis lite upplysade
AnneliReply via email to