Den 1 januari 2001 inleds det svenska ordförandeskapet i EU där miljön, 
sysselsättningen och utvidgningen är de tre prioriterade frågorna från svensk sida. 
(Läs mer på www.eu2001.se). Eftersom Göteborg utgör platsen för toppmötet i juni borde 
det finnas möjligheter att få särskild uppmärksamhet på de frågor som berör oss i 
västsverige. 

Den kanske enskilt viktigaste frågan är de klimatförändringar som vi konkret märkar av 
genom sura regn och miskad fisk i havet. En "Göteborgsöverenskommelse" om att sätta 
ett tak för de europeiska utsläppen av koldioxid vore något spännande att gå till 
historien med från Göteborgs-mötet tycker jag.

Är det någon på denna lista som planerar eller funderar på aktiviteter för att få 
denna, eller andra, västsvenska miljöfrågor upp på dagordningen under våren 2001 ? Om 
så är fallet finns det nog alla möjligheter i världen att försöka samordna varandras 
aktiviteter. Jag vet att Håkan Lundberg börjat planera aktiviteter liksom att GSHF 
planerar en föreläsningserie om EU. Skriv gärna till listan och berätta!

Föreslår Claes Wennberg- som under helgen krattat mossa i trädgården på ställen där 
det tidigare växte gräs!______________________________
Claes Wennberg 
Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt
Heurlins plats 9, 413 01  Göteborg 
[EMAIL PROTECTED]
Tel 031-33 963 05,  0708-14 66 73
Fax: 031-33 963 01 

www.goteborg.sap.se

Reply via email to