Det är bra att du är vaken! Torsdag den 7 dec kl 16.00 på konserthuset är
prisutdelningen.
Välkomna på rätt dag. Per


Reply via email to