Hej Anders, ni andra !

Partidistriktet och undertecknad i samverkan med partistyrelse sitter just nu och 
funderar på lämpliga aktiviteter. Konkreta förslag emottages tacksamt.


Dessutom funderas det i AK centrum i Göteborg om aktiviteter.

Vår EU parlamentariker Anneli Hulthén kommer dessutom att genomföra en del aktiviteter 
under våren bland annat planerar vi en dag om småföretag och miljö i Lundby prel den 
22 maj.

Vänliga hälsningar
Socialdemokraterna i Västsverige
Håkan Lundberg
Telefon 031- 339 63 20 eller 070 678 62 22
Telefax 031-339 63 01

Reply via email to