Hej på er!

På onsdag behandlar miljönämnden remiss från miljööverdomstolen om utökad verksamhet 
vid Säve. Beslutet överklagades ju, och nu ska alltså synpunkter inhämtas inför beslut 
i domstolen. 

Socialdemokraterna i miljönämnden har hela tiden ärendet behandlats, stått fast vid 
uppfattningen att det inte finns relevanta skäl att bygga ut på Säve, när vi har 
Landvetter. Vi har inte funnit några argument för att saken har förändrats sedan vårt 
senaste ställningstagande. 

I debatten har det gjorts gällande att miljöpåverkan blir lika stor var man än lägger 
flygplatsen. När det gäller luftutsläpp stämmer givetvis det - om man antar att summan 
av flygtrafikrörelserna är likadana oavsett utbyggnad eller ej. Men i ett fall stämmer 
inte det resonemanget. Nämligen när det gäller buller. Buller är en miljöfara som inte 
kan exporteras. Den måste vi själva hantera om vi utsätter oss för det. Risken för det 
kan vi minska om vi använder Landvetter.

Vad säger listan?

Cecilia

Cecilia Dalman Eek, Socialdemokraterna i Göteborg, Heurlins pl 9; 413 01 Gbg. 
Tel +46 31 339 63 04 (-00); 0706-554859; fax +46 31 339 63 01.
www.goteborg.sap.se 
Bostad: Tideräkningsgatan 12, 415 10 Göteborg. Tel +46 31 488322
Alternativ svarsadress: [EMAIL PROTECTED]

Reply via email to