Hej !

Jag prenumerarar på SNF:s e-post brev. Detta anlände i dag. Hur ställer vi oss 
till avgiftsfinansierade vägar. Vet någon hur man i regionen ställer sig till 
avgiftsfinasierade vägprojekt, och om något liknande är på gång här  ? 

SNF menar att detta är ett förslag hämtat från lobbyorganisationen svenska 
vägföreningen.  


Hälsningar

Henrik ---- Forwarded message
From: [EMAIL PROTECTED]
To: "Henrik Gustafsson" <[EMAIL PROTECTED]>
Date: Wed, 24 Jan 2001 13:22:08 +0100
Subject: SNF: Ge inte vägbyggen gräddfil i budgetförhandlingarna!

PRESSMEDDELANDE FRÅN SVENSKA NATURSKYDDSFÖRENINGEN
24 JANUARI


SNF kritiserar regeringens vägbyggnadsplaner: 
Ge inte vägbyggen gräddfil i budgetförhandlingarna!

- Regeringens planer på att bygga vägar på krita urholkar den svenska 
demokratin. Morgondagens
beslutsfattare och väljare bakbinds och kan inget annat göra än betala den 
överexploatering
dagens politiker lämnar efter sig. Det menar Svenska Naturskyddsföreningens 
generalsekreterare
Svante Axelsson vid föreningens seminarium om privat vägfinansiering som går av 
stapeln idag.

Regeringen vill bygga vägar på avbetalning. I en färsk rapport från 
näringsdepartementet* förordar
man att den sk. PPP-metoden ska prövas vid två vägbyggen och ett 
järnvägsprojekt**. PPP står
för &#8221;Public Private Partnership&#8221; och innebär att staten låter privata 
intressen 
finansiera infrastrukturprojekt
och betalar sedan av dem i efterhand. Hittills har staten i huvudsak betalat 
vägbyggen löpande
över budgeten, i likhet med satsningar på t ex skola, omsorg och miljö.
- Med hjälp av PPP hoppas vägbyggnadslobbyn kunna smita förbi det lagstadgade 
budgettaket, skicka
notan för vägbyggena till kommande generationer och på så sätt driva igenom 
miljöförstörande
miljardprojekt som inte skulle överleva en traditionell politisk 
prioriteringsprocess. Det är
mycket beklagligt att regeringen gått på denna fint, säger Svante Axelsson.
I förra årets budgetproposition (1999/2000:1) redovisades Vägverkets egna 
beräkningar vad gäller
kostnader och samhällsekonomisk lönsamhet för de vägbyggen som då var påtänkta 
PPP-projekt.
Av 17 vägbyggen uppfyllde endast tre det uppsatta lönsamhetskriteriet, ett fall 
var osäkert
medan de resterande 13 vägbyggena inte uppfyllde kriteriet.
- Vägverkets egna siffror visar tydligt att den absoluta majoriteten av de 
efterfinansierade
vägprojekten inte är samhällsekonomiskt lönsamma. PPP är alltså inte bara en 
gräddfil som saboterar
miljöpolitiken och underlättar överexploatering, finansieringsformen skadar 
dessutom landets
ekonomi för lång tid framöver, säger Magnus Nilsson, ordförande i 
Naturskyddsföreningen i Stockholms
län.

* &#8221;Alternativ finansiering genom partnerskap, Ett nytt sätt att finansiera 
investeringar i vägar
och järnvägar, Ds 2000:65&#8221;. Rapporten är just nu ute på remiss.
** E4 Uppsala-Mehedeby, Norrortsleden Edsberg-Rosenkälla samt Västkustbanan 
(järnväg), två sträckor:
Lekarekulle-Frillesås resp. Breås-Heberg.
Information: Svante Axelsson, generalsekreterare, tel. 070-728 25 85
Magnus Nilsson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Stockholms län, tel. 0708-
99 66 88
Pressekreterare: Ellika Hermansson Török, tel 08-7026505, mobil 070-6554619, 
[EMAIL PROTECTED]-- 
Get your firstname@lastname email for FREE at http://Nameplanet.com/?su

Reply via email to