Hej Henrik och alla andra!

Detta med alternativa finansieringsformer och avgiftsfinansiering är ngt som diskuteras mycket just nu. Det beror mycket på det stora trycket på att rusta upp och bygga järnvägar och vägar samt att regeringen avser att lägga fram en infrastrukturproposition till hösten (hoppas vi), den är ju redan försenad. Infrastrukturen är något som har varit underfinansierat under en lång period och därför är kraven nu extra höga.

När det gäller Västra Götaland vet väl alla att målet här är en satsning på  50 miljarder kr under en tio-årsperiod, och andra regioner har liknande krav (fast Västsveriges behov är ju större än på många andra håll). Om om man då kan lösa några sträckor med alternativa finansieringsformer såsom privatfinansiering genom partnerskap (PPP=Public-Private Parnership) skulle jag tycka det vora bra. Det som har varit mest aktuellt när det gäller PPP är järnvägsprojekt såsom Arlandabanan, här är det ju naturligt att ta ut avgifter. Och när det gäller Arlandabanan var ju bolaget som har byggt den nya järnvägen säkra på att få ut pengar för många vill åka tåg till flygplatsen. Kanske är det aktuellt att göra ett motsvarande försök här med en järnvägsförbindelse till Landvetter?!

När det gäller PPP och avgiftsfinansierade vägar tror jag att det är svårare. Däremot kan ju miljöstyrande avgifter vara ngt för storstäderna, men inte ngt som finansieringsform för vägbyggen.

Men när det gäller regionen håller vi på och tittar på alternativa finansieringsformer, men det är ju egentligen ngt som regeringen får ta ställning till. För de som är intresserade finns det ute ett pressmeddelande på regionens hemsida (www.vgregion.se) om att regionen själv ev. skulle bidra med finansiering till infrastruktur (det är ju också alternativ finansiering) och det står en del om hur arbetet med infrastrukturen fortskrider.

Jag tror att själv att alternativa finansieringsformer är en framkomlig väg, självklart ska det offentliga fortfarande ha ansvaret och kunna se till helheten i våra kommunikationssystem.

Mvh
Sara
___________________________________________
Sara Winnfors
Regionsekreterare (s) Västra Götalandsregionen

0521-27 57 48
0709-46 10 86
Regionstyrelsen
462 80 Vänersborg
www.vgregion.se[EMAIL PROTECTED]
Sänt av: [EMAIL PROTECTED]

2001-01-24 16:48
Sänd svar till miljo

       
        Till:        [EMAIL PROTECTED]
        Kopia:        
        Ärende:        Fwd: SNF: Ge inte vägbyggen gräddfil i budgetförhandlingarna!Hej !

Jag prenumerarar på SNF:s e-post brev. Detta anlände i dag. Hur ställer vi oss
till avgiftsfinansierade vägar. Vet någon hur man i regionen ställer sig till
avgiftsfinasierade vägprojekt, och om något liknande är på gång här  ?

SNF menar att detta är ett förslag hämtat från lobbyorganisationen svenska
vägföreningen.


Hälsningar

Henrik---- Forwarded message
From: [EMAIL PROTECTED]
To: "Henrik Gustafsson" <[EMAIL PROTECTED]>
Date: Wed, 24 Jan 2001 13:22:08 +0100
Subject: SNF: Ge inte vägbyggen gräddfil i budgetförhandlingarna!

PRESSMEDDELANDE FRÅN SVENSKA NATURSKYDDSFÖRENINGEN
24 JANUARI


SNF kritiserar regeringens vägbyggnadsplaner:
Ge inte vägbyggen gräddfil i budgetförhandlingarna!

- Regeringens planer på att bygga vägar på krita urholkar den svenska
demokratin. Morgondagens
beslutsfattare och väljare bakbinds och kan inget annat göra än betala den
överexploatering
dagens politiker lämnar efter sig. Det menar Svenska Naturskyddsföreningens
generalsekreterare
Svante Axelsson vid föreningens seminarium om privat vägfinansiering som går av
stapeln idag.

Regeringen vill bygga vägar på avbetalning. I en färsk rapport från
näringsdepartementet* förordar
man att den sk. PPP-metoden ska prövas vid två vägbyggen och ett
järnvägsprojekt**. PPP står
för &#8221;Public Private Partnership&#8221; och innebär att staten låter privata intressen
finansiera infrastrukturprojekt
och betalar sedan av dem i efterhand. Hittills har staten i huvudsak betalat
vägbyggen löpande
över budgeten, i likhet med satsningar på t ex skola, omsorg och miljö.
- Med hjälp av PPP hoppas vägbyggnadslobbyn kunna smita förbi det lagstadgade
budgettaket, skicka
notan för vägbyggena till kommande generationer och på så sätt driva igenom
miljöförstörande
miljardprojekt som inte skulle överleva en traditionell politisk
prioriteringsprocess. Det är
mycket beklagligt att regeringen gått på denna fint, säger Svante Axelsson.
I förra årets budgetproposition (1999/2000:1) redovisades Vägverkets egna
beräkningar vad gäller
kostnader och samhällsekonomisk lönsamhet för de vägbyggen som då var påtänkta
PPP-projekt.
Av 17 vägbyggen uppfyllde endast tre det uppsatta lönsamhetskriteriet, ett fall
var osäkert
medan de resterande 13 vägbyggena inte uppfyllde kriteriet.
- Vägverkets egna siffror visar tydligt att den absoluta majoriteten av de
efterfinansierade
vägprojekten inte är samhällsekonomiskt lönsamma. PPP är alltså inte bara en
gräddfil som saboterar
miljöpolitiken och underlättar överexploatering, finansieringsformen skadar
dessutom landets
ekonomi för lång tid framöver, säger Magnus Nilsson, ordförande i
Naturskyddsföreningen i Stockholms
län.

* &#8221;Alternativ finansiering genom partnerskap, Ett nytt sätt att finansiera
investeringar i vägar
och järnvägar, Ds 2000:65&#8221;. Rapporten är just nu ute på remiss.
** E4 Uppsala-Mehedeby, Norrortsleden Edsberg-Rosenkälla samt Västkustbanan
(järnväg), två sträckor:
Lekarekulle-Frillesås resp. Breås-Heberg.
Information: Svante Axelsson, generalsekreterare, tel. 070-728 25 85
Magnus Nilsson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Stockholms län, tel. 0708-
99 66 88
Pressekreterare: Ellika Hermansson Török, tel 08-7026505, mobil 070-6554619,
[EMAIL PROTECTED]--
Get your firstname@lastname email for FREE at http://Nameplanet.com/?su


Reply via email to