Hejsan kära miljö-vänner

Partistyrelsen gav i januari 2001 ut "Samtal om Europa"  vilket är sju skrifter som 
tagits fram med anledning av det svenska ordförandeskapet i EU.

En av skrifterna behandlar miljöpolitik, och jag översänder den till er. Den finns i 
tryckt form på ditriktsexeditionen.

Hälsningar
Claes Wennberg

______________________________
Claes Wennberg 
Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt
Heurlins plats 9, 413 01  Göteborg 
[EMAIL PROTECTED]
Tel 031-33 963 05,  0708-14 66 73
Fax: 031-33 963 01 

www.goteborg.sap.se

=?ISO-8859-1?Q?Samtal=20om=20Europa-=20mi?==?ISO-8859-1?Q?lj=F6.doc?=

Reply via email to