Vad gör Du?
Klimat.nu - vilket blir ditt klimatlöfte?

Klimat.nu är ett samarbete mellan fem organisationer i Sverige som vill visa 
regeringen och omvärlden att det finns en vilja till en mer kraftfull klimatpolitik 
hos det svenska folket och att vi är många som är beredda att själva agera för en 
bättre livsmiljö.

Vi uppmanar enskilda personer att ge klimatlöften och företag, organisationer m.fl. 
att göra klimatåtaganden för att ge sitt bidrag till att minska koldioxidutsläppen. 
Redovisning sker på hemsidan http://www.klimat.nu . Målsättningen är att minska de 
svenska utsläppen av växthusgaser med 2 procent till år 2003. 

Vilket blir ditt klimatlöfte? Det kan handla om enkla saker som att hålla 
hastighetsbegränsningar, byta till lägenergilampor eller snålspolande duschmunstycke, 
eller större som ny energisnålare bil, att köra färre mil eller byta bort sin gamla 
oljepanna mot miljövänligare alternativ.

I klimat.nu samarbetar samarbetar Svenska Naturskyddsföreningen med 
Folkbildningsförbundet - studieförbundens intresseorganisation, Svenska FN-förbundet, 
Svenska Kyrkan och Röda Korset. 

Läs mer: http://www.klimat.nu 

Skicka gärna detta mail vidare till dina vänner, berätta om ditt eget klimatlöfte och 
utmana dem att avge egna!

___________________________________________________________________

Detta är ett elektroniskt nyhetsbrev från Svenska Naturskyddsföreningen
Det går till intresserade i olika ämnen inom natur och miljövård. 
Skicka det gärna vidare till andra du tror är intresserade av innehållet.

Beställ en prenumeration på SNF:s nyhetsbrev här: 
http://www.snf.se/snf/e-nyhetsbrev/index.htm

Ändra dina personuppgifter, e-postadress eller ämnesurval här:
http://www.snf.se/snf/e-nyhetsbrev/index.htm
Här kan Du enkelt tipsa en vän/kollega om nyhetsbreven, ändra ditt lösenord 
samt avsluta din prenumeration om du så vill.

När du registrerade Dig fick du ett lösenord som du behöver för att komma in i 
vår sändlistedatabas. Lösenordet kan du lätt ändra till något som är lättare 
att komma ihåg. Har du glömt det kan du få det skickat till dig på den här 
adressen: http://www.snf.se/cgi-bin/nb_login.cgi?action=forgot

SNF, Box 4625, 116 91 Stockholm, tel. 08-702 65 00.Reply via email to