Hejsan kära mijövänner

Enligt dagens Götebors-Posten steg bilpendlingen till och från Göteborg förra året med 
3,5 %. I Trafikkontorets rapport om trafikutvecklingen förra året står bl a  "Man kan 
klart konstatera att om ökningen fortsätter i samma takt så kan man inte bygga bort 
trafikstörningarna". 

Konsekvenserna detta får på miljön är uppenbara. Vad tycker du kära listdeltagare, är 
ökad biltrafik priset vi får betala för att utveckla staden, eller finns det lösningar?

Undrar Claes

Artikeln i GP finnas att läsa på http://www2.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=1802

______________________________
Claes Wennberg 
Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt
Heurlins plats 9, 413 01  Göteborg 
[EMAIL PROTECTED]
Tel 031-33 963 05,  0708-14 66 73
Fax: 031-33 963 01 

www.goteborg.sap.se

Reply via email to