Jag undrar vilka som är för resp. mot trafikstyrande avgifter i Göteborg. Som jag har 
förstått det så är det mycket konservativa tankegångar i partiet här.
Är det så att trafikkontoret är för men trafiknämnden mot?

Mvh Mattias (GSHF)

PS Jag har lämnat in en motion om trängselavgifter till arbetarkommun centrum.DS

En "konservativ" länk om ämnet är http://www.vagforeningen.se/
Citat från sidan:

Naturskyddsföreningen hotar trafiksäkerheten med oseriösa
 hatkampanjer mot nödvändiga vägbyggen.


Naturskyddsföreningen medverkar  till att dödsolyckorna ökar och
att riksdagens och regeringens nollvision ter sig alltmer fjärran.


Reply via email to