Hej

Om man skall gå på en frivilliglinje (detta tror jag är mest realistiskt) så
måste vi
erbjuda bra inpendlingsalternativ. När bussarna inte fastnade i köerna och vi
hade
god tillgång på förare var expressbussarna ett bra alternativ.
Men det som varit mest framgångsrikt är tågtrafiken där vi varje år har
resandeökningar
på 5-10 %. Tyvärr är det trångt på spåren i högtrafik så därför måste vi köra
med 3 vagns-
tågsätt framöver på Alingsåsbanan och Kungsbackabanan.
Nya tåg kommer från och med hösten.

Hälsningar

Leif


Reply via email to