Hej

Jag tycker frivillighet är bra men ekonomiska styrmedel är också bra. Om man höjer 
priserna för trafiken och sänker priserna på kollektivtrafiken så tror jag att vi 
löser en del av problemen. Eller vi kan i varje fall säga att vi kan tänka oss att 
fundera på saken, utreda den eller nåt sånt

Mvh
anders

Reply via email to