>

En kort kommentar bara...

> Tanken om trafikstyrande avgifter tycks vara kontroversiell. Varför? Jag förstår 
>inte. Vi har idag parkeringsstyrande avgifter med olika taxa beroende på tid och 
>geografiskt läge. Är "rättigheten" att få parkera sin bil var som helst utan avgift 
>mindre än att få köra var som helst. Det
> verkar så.

Jag tror inte alls på en frivilliglinje. Styrda trafiksystem är bättre (mer effektiva) 
än ostyrda. Dessa är inte frivilliga men alla tjänar på dem. Låt mig förklara varför.
Om priset på en vägsträcka är satt så att det inte bildas köer så har varje tänkbar 
bilist valet att antingen ta bilen samt betala tullavgiften. Eller så kan vederbörande 
välja annat färdsätt tex kollektivtrafik. Om han/hon vill åka bil så är det värt 
kostnaden annars väljs ett billigare
alternativ.
Om nu avgifterna går till att förbättra tex kollektivtrafiken så förbättras det för 
BÅDE bilister och övriga. Det blir inga köer på vägen samt större resurser till 
kollektivtrafiken. Poängen är att om en sak är frivillig är den inte nödvändigtvis bra 
för alla individer.


Mvh Mattias


Reply via email to