Hej !

I sitt senaste nyhetsbrev presenterar SNF en rapport om stormarknadernas ökade 
förekomst och dess negativa miljöpåverkan. Med stormarknader avses stora 
köpcentra beläget utanför den egentliga stadskärnan. Dessa leder med sig ökade 
bilresor och därmed givet ökad miljöbelastning. Ni hittar hela rapporten i PDF 
format på   www.snf.se

En aspekt man inte tar upp är risken för en mindre levande ursprunglig 
stadskärna, då affärsverksamhet i centrum riskerar att konkurreras ut. ( Jag 
gillar konkurrens, men vill gärna kunna handla mitt i stan )  

Exempel på stormarknader i Göteborg skulle vara affärsverksamheterna i Kållered 
och på Backa plan.     

Vet någon om nya stormarknader är på gång i Göteborgsområdet, och hur förhåller 
vi oss i så fall till detta ? Vad jag vet så har s.k " factory outlets " blivit 
populära i Stockholmsområdet, och det byggs där allt fler " köpstäder ".

hälsningar 

Henrik     

-- 
Get your firstname@lastname email for FREE at http://Nameplanet.com/?su

Reply via email to