Hej

I Partille planeras ett köpcentra i Partille centrum.
I Göteborg planeras en större livsmedelsbutik i Torslanda vid gamla flygplatsen.
Tänkta kunder är Torslandabor och folk från Öckerö.
Bland stormarknader intar Backaplan en särställning eftersom det är den enda
större stormarknaden
som ligger nära stora bostadsområde och har ovanligt bra kollektivtrafik.
Backaplan står inför en ombyggnad.
Det sämsta centrat i regionen borde vara Kållered.
Hälsningar

Leif
[EMAIL PROTECTED] den 2001-03-04 15:42:16

Sänd svar till [EMAIL PROTECTED]

Till: [EMAIL PROTECTED]
Kopia:     (blank: Leif Blomqvist/Stadskansliet/Göteborgs Kommun)
Ärende:   stormarknaderHej !

I sitt senaste nyhetsbrev presenterar SNF en rapport om stormarknadernas ökade
förekomst och dess negativa miljöpåverkan. Med stormarknader avses stora
köpcentra beläget utanför den egentliga stadskärnan. Dessa leder med sig ökade
bilresor och därmed givet ökad miljöbelastning. Ni hittar hela rapporten i PDF
format på   www.snf.se

En aspekt man inte tar upp är risken för en mindre levande ursprunglig
stadskärna, då affärsverksamhet i centrum riskerar att konkurreras ut. ( Jag
gillar konkurrens, men vill gärna kunna handla mitt i stan )

Exempel på stormarknader i Göteborg skulle vara affärsverksamheterna i Kållered
och på Backa plan.

Vet någon om nya stormarknader är på gång i Göteborgsområdet, och hur förhåller
vi oss i så fall till detta ? Vad jag vet så har s.k " factory outlets " blivit
populära i Stockholmsområdet, och det byggs där allt fler " köpstäder ".

hälsningar

Henrik

--
Get your firstname@lastname email for FREE at http://Nameplanet.com/?su


Reply via email to