Anneli Hulthén har skrivit en debattartikel som publicerades i GT i torsdags som 
handlar om försurning. 
Nedan följer artikeln i sin helhet.

Hälsning Claes

...................................
Nu behövs handling mot försurningen!

I mer än 30 år har vi vetat att att våra skogar och sjöar, inte
          minst här på den svenska västkusten, försurats genom vår
          användning av fossila bränslen. Nästan lika länge har diskussionen
          om hur vi ska komma tillrätta med problemen pågått. Den
          diskussionen har inte alltid varit lika lätt eftersom miljökrav 
har en
          tendens att utmana vårt sätt att producera och konsumera, i det
          här fallet energi. 

          När EU-länderna för tre år sedan bestämde sig för att utarbeta
          en strategi för att motverka försurningen, såg det mycket
          hoppfullt ut. Alla instämde i att försurningen var ett miljöhot och
          att hälsoaspekterna av luftföroreningarna hotade allt fler. Rådet,
          Kommissionen och Europaparlamentet var tämligen eniga i sin
          bedömning. 

          Nu, när vi tre år senare ska stifta lagar för verkliga livet är 
allt
          inte lika självklart. Återigen dyker den gamla konflikten mellan
          industri, sysselsättning och miljö upp. Plötsligt förvandlas 
tidigare
          miljöföreträdare till regionala eller nationella bevarandeivrare.
          Bortblåst är ambitionen att hushålla bättre med vår energi och
          utveckla ny och bättre teknik. Det faktum att tekniken för
          effektiv rening av bl.a. förbränningsanläggningar dessutom redan
          idag finns, verkar inte vara ett tillräckligt argument. I stället 
ser
          man lösningarna som ett hot mot det som finns i den lokala
          hemmamiljön i form åldriga kolkraftverk och liknande. 

          EU:s miljöministrar är den grupp som allra tydligast har svängt om
          till att bli nationella minimalister i stället för framåtsyftande
          miljöstrateger när det gäller att förverkliga försurningsstrategin.
          EU är nämligen på mycket god väg att få en lagstiftning som ska
          motverka försurningen av vår natur. Det innebär utsläppstak
          för varje medlemsland, ett tak för hur mycket försurande ämnen
          som får släppas ut. Det innebär också begränsningar för de stora
          förbränningsanläggningar som är en tydlig bov i dramat. Både
          Kommissionen och Europaparlamentet har tidigt i processen krävt
          en radikal förändring för att kunna återställa den försurade
          marken och vattnet. Men de enskilda medlemsländerna orkar inte
          ta tag i sina egna problem. 

          Tyvärr är detta inte bara dessa länders problem. Västsverige
          drabbas inte främst av sina egna försurande utsläpp, utan av
          Storbritanniens. De försurande ämnena stannar inte vid
          nationsgränserna, utan sprids dit vinden blåser. Detta kräver
          gemensamma insatser. Det är därför EU-samarbetet är så viktigt,
          framförallt på miljöområdet.

          Den här veckan har Europaparlamentet gjort ett nytt försök att
          pressa rådet till att tänka mer långsiktigt trots att vissa av
          medlemsländernas regeringar idogt försöker påverka sina
          nationella EU-parlamentariker att inte rösta för några
          skärpta gränsvärden. Parlamentet klarade till stor del av att stå
          emot påtryckningarna, och lyckades uppnå en kvalificerad
          majoritet. Nu kommer rådet att ha ett tuffare men rimligt krav på
          sitt bord.

          Försurningsfrågan är ett av de mest besvärliga miljöproblem som
          Västsverige brottas med. Därför har det varit självklart för mig
          att hårt driva att vi återigen skall få liv i våra sjöar och slippa
          sura regn. Kan vi samtidigt komma tillrätta med marknära ozon
          och göra livet lättare för barn och astmatiker har vi vunnit dubbla
          segrar. Det hoppas jag och tror att också den svenske
          miljöministern Kjell Larsson tycker. Sanning eller
          konsekvensfrågan efter parlamentets beslut på onsdagen är
          dock: Hur mycket bättre? 


          Anneli Hulthén 
          Europaparlamentariker (s) från Göteborg

______________________________
Claes Wennberg 
Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt
Heurlins plats 9, 413 01 Göteborg 
[EMAIL PROTECTED]
Tel 031-33 963 05, 0708-14 66 73
Fax: 031-33 963 01 

www.goteborg.sap.se

Reply via email to