Under förra året drev Arbetarekommun Hisingen en kampanj om att flytta Hamnbanan på 
Hisingen. 
Det mynnade ut i en motion till Kommunfullmäktige skriven av Lena Malm och Bernt 
Rhodin. Motionen finns att läsa på http://www.goteborg.sap.se/hisingen/motionen.htm. 

Motionen går nu på remiss till flera nämnder, bl a Miljönämnden, som igår onsdag i ett 
yttrande ställde sig bakom motionen 
http://www.goteborg.se/wwwdb/press.nsf/presspublicerat/EA8A155C8089D4DDC1256A1600544656?OpenDocument.
 

Vad tycker Ni kära listdeltagare, är detta ett bra förslag, eller finns det kanske 
andra åtgärder som är mer angelägna?

Undrar
Claes Wennberg


______________________________
Claes Wennberg 
Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt
Heurlins plats 9, 413 01  Göteborg 
[EMAIL PROTECTED]
Tel 031-33 963 05,  0708-14 66 73
Fax: 031-33 963 01 

www.goteborg.sap.se

Reply via email to