Eftersom Anneli Hulthén är en av deltagarna på denna miljölista och att miljöfrågan 
blir ett av huvudnumren vid EUs toppmöte i Göteborg kan det vara kan det vara av 
intresse att se vad som just nu är på gång. 

EUs informationskontor i Stockholm skriver i ett nyhetsbrev idag att EU-parlamentets 
miljöutskott håller ett extra sammanträde nu på måndag kl 19.00-21.00 i Strasbourg 
bl.a. för att anta Anneli Hulthéns betänkande om miljöpolitik och hållbar utveckling 
inför toppmötet Göteborg. Annelis betänkande finns på 
http://www.sap.se/anneli/motiv.html.

Dessutom sammanträder utskottet kl 22.00-24.00 i stora plenisalen för att rösta om ca 
500 ändringsförslag till EU:s  miljöhandlingsprogram 2001-2010 (det sjätte 
miljödirektivet), som är planerat att bli en av huvudfrågorna i Göteborg. 
Kommissionens förslag till nytt miljödirektiv finns som pdf-fil på 
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/2001/en_501PC0031.pdf.

Stora motsättningar finns enligt nyhetsbrevet både inom parlamentet och mellan 
medlemsländerna om s.k. "hard targets", alltså om EU skall sätta upp konkreta miljömål 
och tidtabeller eller nöja sig med vaga ambitioner. Kommissionens direktivförslag 
anses av många ledamöter vara alltför fattigt på "hard targets".Parlamentets första 
plenarbehandling av miljöhandlingsprogrammet är planerad till Brysselsessionen den 
30-31 maj. Den andra behandlingen väntas till hösten, beroende på rådets motbud.

Mer om det svenska ordförandeskapets syn på miljöfrågorna på 
http://www.eu2001.se/static/eng/issues/environment.asp. 

Trevlig läsning önskar
Claes Wennberg


______________________________
Claes Wennberg 
Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt
Heurlins plats 9, 413 01  Göteborg 
[EMAIL PROTECTED]
Tel 031-33 963 05,  0708-14 66 73
Fax: 031-33 963 01 

www.goteborg.sap.se

Reply via email to