Miljölistan är Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts diskussionslista om aktuell 
miljöpolitik utifrån ett Göteborgsperspektiv.
Adressen är [EMAIL PROTECTED]
-----------------------------------------------------


Du har just fått en hel drös e-brev via [EMAIL PROTECTED] från Håkan 
Lundberg. Jag beklagar det inträffade. 

Av någon anledning har den spärr som skall stoppa automatiska svarsbrev på listor inte 
fungerat, och jag får på måndag tillsammans med vårt webbhotell undersöka detta. Jag 
skall göra allt för att det inte skall upprepas.

Dock, tänk på att själv avanmäla dig från diskussionslistor när du tillfälligt kopplar 
på automatiska svar på e-posten. 

Med vänliga hälsningar
Claes

______________________________
Claes Wennberg 
Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt
Heurlins plats 9, 413 01  Göteborg 
[EMAIL PROTECTED]
Tel 031-33 963 05,  0708-14 66 73
Fax: 031-33 963 01 
www.goteborg.sap.se

-----------------------------------------------------
Listansvarig är Claes Wennberg ([EMAIL PROTECTED]).

För att lämna listan: Skriv till "[EMAIL PROTECTED]". Lämna 
rubriken/ärenderaden tom och skriv som meddelande "unsubscribe miljo". För övriga 
funktioner: Skriv som meddelande "help miljo".

Reply via email to