Miljölistan är Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts diskussionslista om aktuell 
miljöpolitik utifrån ett Göteborgsperspektiv.
Adressen är [EMAIL PROTECTED]
-----------------------------------------------------


Hejsan

Översänder de delar ur Anneli Hulthéns nyhetsbrev för september 2001 som har koppling 
på miljöfrågor.

Hälsning Claes

----------

Nyhetsbrevet september 2001

Europaparlamentets session i Strasbourg  3-6 september 2001


Många intressanta ärenden fanns på dagordningen bla parlamentets rapport om Echelon 
samt en stor debatt om utvidgningen. Läs mer om detta i vårt gemensamma nyhetsbrev på 
www.socialdemokraterna.se. När det gäller miljö- och folkhälsa handlade det om 
alltifrån säkrare blodhantering till förbud mot flamskyddsmedel........


............Förbud mot farliga flamskyddsmedel

Här hemma i Sverige har vi under en längre tid varit medvetna om att en del 
flamskyddsmedel utgör en stor hälsorisk. Nu försöker vi även att få övriga EU-länder 
att göra samma analys. Diskussionen handlar oftast om vad som är vetenskapligt bevisat 
men många med mig anser att försiktighetsprincipen måste användas i detta fall. 
Parlamentet antog ett betänkande som förbjuder utsläppande på marknaden och användande 
av det bromerade flamskyddsmedlet pentaBDE samt för varor som innehåller ämnet.  
Parlamentet förbjöd även all förekomst av restmängder ner till 0, 1% av penta BDE. Det 
beslutades också att det besläktade ämnet okta BDE skulle förbjudas trots att 
riskbedömningen av det ämnet inte är färdigt. DecaBDE skall förbjudas senast 2006 om 
det inte kan bevisas att det är ofarligt.

Klimatförändringar - senaste FN-konferensen i Bonn

Parlamentet antog ett genmesamt förslag till resolution om resulatet av 
Bonnkonferensen om klimatförändringar. Läs mitt pressmeddelande om detta på 
www.anneli.socialdemokraterna.se 

Miljöutskottets sammanträde  11-13 september 2001

Miljöutskottet har sammanträtt i  tre dagar denna vecka och där har vi bla. röstat om 
EU:s budget för 2002. Ett viktigt krav som miljöutskottet driver är att se till att 
finns särskilda bidrag till särläkemedel, dvs mediciner för människor som har mycket 
sällsynta sjukdomar. Vi driver också ett succesivt utfasande av det tobaksstöd som 
idag betalas ut. Vi har också röstat om ett direktiv om omgivningsbuller. Buller har 
mer och mer börjat betraktas som ett allvarligt problem för både hälsan och miljön. 
Miljöutskottet yttrade sig också om djurtransporter där vi vill att kraven ska skärpas 
rejält, men framförallt måste lagstiftningen efterlevas av medlemsländerna, vilket 
inte varit fallet hittills. ______________________________
Claes Wennberg 
Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt
Heurlins plats 9, 413 01  Göteborg 
[EMAIL PROTECTED]
Tel 031-33 963 05,  0708-14 66 73
Fax: 031-33 963 01 
www.goteborg.sap.se

-----------------------------------------------------
Listansvarig är Claes Wennberg ([EMAIL PROTECTED]).

För att lämna listan: Skriv till "[EMAIL PROTECTED]". Lämna 
rubriken/ärenderaden tom och skriv som meddelande "unsubscribe miljo". För övriga 
funktioner: Skriv som meddelande "help miljo".

Reply via email to