Miljölistan är Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts diskussionslista om aktuell 
miljöpolitik utifrån ett Göteborgsperspektiv.
Adressen är [EMAIL PROTECTED]
-----------------------------------------------------Henriks inlägg känns som en uppmaning till kongressgänget, men har du
henrik eller någon annan förslag på hur dettta kan formuleras till
partiprogrammet för att bli tydligare. Vindkraftsfrågan borde man undersöka
mer noggrannt. Jag kollar med Per F.
Lena

-----------------------------------------------------
Listansvarig är Claes Wennberg ([EMAIL PROTECTED]).

För att lämna listan: Skriv till "[EMAIL PROTECTED]". Lämna 
rubriken/ärenderaden tom och skriv som meddelande "unsubscribe miljo". För övriga 
funktioner: Skriv som meddelande "help miljo".

Reply via email to