Miljölistan är Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts diskussionslista om aktuell 
miljöpolitik utifrån ett Göteborgsperspektiv.
Adressen är [EMAIL PROTECTED]
-----------------------------------------------------


Jag har lite frågor ang. vindkraft.

Varför måste vi styra genom politiken vilken grön el vi ska konsumera?
Vindkraftverk har den stora nackdelen att det är svårt att styra effektuttaget 
(effekten är proportionell mot vindhastigheten^3). Vindkraftverk har och andra sidan 
många fördelar. Men varför skall
politiker sköta detaljerna?
Jag tycker att det är sunt med ett generellt stödsystem som ej baseras på produktion 
systemet, bara att elen är grön.
Mvh Mattias


-----------------------------------------------------
Listansvarig är Claes Wennberg ([EMAIL PROTECTED]).

För att lämna listan: Skriv till "[EMAIL PROTECTED]". Lämna 
rubriken/ärenderaden tom och skriv som meddelande "unsubscribe miljo". För övriga 
funktioner: Skriv som meddelande "help miljo".

Reply via email to