Miljölistan är Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts diskussionslista om aktuell 
miljöpolitik utifrån ett Göteborgsperspektiv.
Adressen är [EMAIL PROTECTED]
-----------------------------------------------------


Ett effektivt sätt för att få uppmärksamhet är att instifta ett pris, gärna på ett 
stort belopp, samt plocka fram en kändis som prisutdelare.

Göteborgs stad har lyckats stärka sin miljöprofil genom att (igår 21 november) för 
andra året dela ut priset  "City of Göteborg International Environment Prize", denna 
gång med miljökommissionär Margot Wallström som prisutdelare. 

Priset delas lika mellan två organisationer som fått stor och växande betydelse för 
miljö-certifiering och miljömärkning inom skogs- respektive livsmedels-området:
- FSC (Forestry Stewardship Council) - en global organisation som verkar för ett 
ansvarsfullt brukande av skogar med hänsyn till miljö, ekonomi och sociala frågor. 
http://www.fsc-sverige.org/index.htm
- KRAV - en svensk kontrollorganisation som tar fram regler för ekologisk produktion 
av livsmedel, certifierar och informerar om KRAV-märket http://www.krav.se/index.htm 

Läs mer om Göteborgs stads miljöpris på 
http://www.goteborg.se/wwwdb/gbgwww.nsf/680DBE001297B972412565CF00560A1F/34CE0A383CF804EBC1256AAE002629E9?OpenDocument
 


Hälsningar Claes

______________________________
Claes Wennberg 
Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt
Heurlins plats 9, 413 01  Göteborg 
[EMAIL PROTECTED]
Tel 031-33 963 05,  0708-14 66 73
Fax: 031-33 963 01 
www.goteborg.sap.se

-----------------------------------------------------
Listansvarig är Claes Wennberg ([EMAIL PROTECTED]).

För att lämna listan: Skriv till "[EMAIL PROTECTED]". Lämna 
rubriken/ärenderaden tom och skriv som meddelande "unsubscribe miljo". För övriga 
funktioner: Skriv som meddelande "help miljo".

Reply via email to