Miljölistan är Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts diskussionslista om aktuell 
miljöpolitik utifrån ett Göteborgsperspektiv.
Adressen är [EMAIL PROTECTED]
-----------------------------------------------------


Alla inlägg till miljölistan arkiveras. Du kan själv besöka arkivet på 
www.mail-archive.com/skola%40socialdemokraterna.st/

För att nå hjälpfunktionen för miljölistan som bl a innehåller instruktion om hur man 
ser vilka e-postadresser som för tillfället prenumenerar på miljölistan skickar du 
e-brev till [EMAIL PROTECTED] och skriver som meddelande "help miljo". 
Nedan följer en färsk prenumerantlista. /Claes

<[EMAIL PROTECTED]>
<[EMAIL PROTECTED]>
<[EMAIL PROTECTED]>
<[EMAIL PROTECTED]>
<[EMAIL PROTECTED]>
<[EMAIL PROTECTED]>
<[EMAIL PROTECTED]>
<[EMAIL PROTECTED]>
<[EMAIL PROTECTED]>
<[EMAIL PROTECTED]>
<[EMAIL PROTECTED]>
<[EMAIL PROTECTED]>
<[EMAIL PROTECTED]>
<[EMAIL PROTECTED]>
<[EMAIL PROTECTED]>
<[EMAIL PROTECTED]>
[EMAIL PROTECTED] 
<archive@jab.org>
<[EMAIL PROTECTED]>
<[EMAIL PROTECTED]>
<[EMAIL PROTECTED]>
______________________________
Claes Wennberg 
Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt
Heurlins plats 9, 413 01  Göteborg 
[EMAIL PROTECTED]
Tel 031-33 963 05,  0708-14 66 73
Fax: 031-33 963 01 
www.goteborg.sap.se

-----------------------------------------------------
Listansvarig är Claes Wennberg ([EMAIL PROTECTED]).

För att lämna listan: Skriv till "[EMAIL PROTECTED]". Lämna 
rubriken/ärenderaden tom och skriv som meddelande "unsubscribe miljo". För övriga 
funktioner: Skriv som meddelande "help miljo".

Reply via email to