Miljölistan är Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts diskussionslista om aktuell 
miljöpolitik utifrån ett Göteborgsperspektiv.
Adressen är [EMAIL PROTECTED]
-----------------------------------------------------


Hej kära miljövänner

Europa-parlamentariker Anneli Hulthén från Göteborg har av Miljöutskottet i 
parlamentet utsetts till föredragande för ett nytt betänkande om genomförandet av det 
europeiska klimatförändringsprogrammet. Kommissionen har kommit med ett arbetsprogram 
som täcker övergripande åtgärder, energi, transport och industri.

Vidare har Anneli Hulthén nu en ny hemsida med adressen 
http://www.s-ep.org/annelihulthen/. Sidan kräver Microsoft Explorer.


Claes Wennberg - som undrar om någon i samband med julhandeln sett någon bra julkapp 
för den miljömedvetna ! Skriv och berätta.

______________________________
Claes Wennberg 
Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt
Heurlins plats 9, 413 01  Göteborg 
[EMAIL PROTECTED]
Tel 031-33 963 05,  0708-14 66 73
Fax: 031-33 963 01 
www.goteborg.sap.se

-----------------------------------------------------
Listansvarig är Claes Wennberg ([EMAIL PROTECTED]).

För att lämna listan: Skriv till "[EMAIL PROTECTED]". Lämna 
rubriken/ärenderaden tom och skriv som meddelande "unsubscribe miljo". För övriga 
funktioner: Skriv som meddelande "help miljo".

Reply via email to