Det vore bra om Göteborg 2050 fick en bra struktur på det fortsatta arbetet med ett hållbart Göteborg.
Framtagande av en energiplan för Göteborg är också ett viktigt arbete som borde utvecklas i det fortsatta stadsbyggnadsarbetet och där knyta ann till Göteborgs ytterområden mer än till Partille och Ale.
 
Hälsningar
Kent

Reply via email to