Kent Wängstedt wrote:
Det vore bra om Göteborg 2050 fick en bra struktur på det fortsatta arbetet med ett hållbart Göteborg.Framtagande av en energiplan för Göteborg är också ett viktigt arbete som borde utvecklas i det fortsatta stadsbyggnadsarbetet och där knyta ann till Göteborgs ytterområden mer än till Partille och Ale. HälsningarKent


Vad är "Göteborg 2050"?
Vad innebär en energiplan?

Mvh Mattias
 

Reply via email to