Miljölistan är Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts diskussionslista om aktuell 
miljöpolitik utifrån ett Göteborgsperspektiv.
Adressen är [EMAIL PROTECTED]
-----------------------------------------------------


Igår tisdag blev EUs fiskeministrar överens om minskade fiskekvoter för att rädda bl a 
torsken från utfiskning. I Kattegatt måste fångsten av torsk mer än halveras och sedan 
tidigare är det bestämt att torskfisket i Östersjön måste miskas med en tredjedel.

Detta efter flera larmrapporter om att torsken är nära att bli utfiskad. 
EU-kommissionen har nu föreslagit en särskild återhämtningsplan för torsk och kummel i 
Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön.

Är detta början på slutet för svenskt havsfiske eller kommer trenden att vända? Vilken 
roll har miljöpolitiken för utvecklingen? Spelar det egentligen någon roll om fisken 
kommer från Västkusten eller Alaska? När åt du själv senast fisk från Västskusten? 
Skriv till [EMAIL PROTECTED] och berätta.

Jordbruksdepartementets pressmeddelande med kommentarer om de nya fiskekvoterna finns 
på
http://www.regeringen.se/galactica/service=irnews/owner=sys/action=obj_show?c_obj_id=43005

Hälsar Claes


______________________________
Claes Wennberg 
Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt
Heurlins plats 9, 413 01  Göteborg 
[EMAIL PROTECTED]
Tel 031-33 963 05,  0708-14 66 73
Fax: 031-33 963 01 
www.goteborg.sap.se

-----------------------------------------------------
Listansvarig är Claes Wennberg ([EMAIL PROTECTED]).

För att lämna listan: Skriv till "[EMAIL PROTECTED]". Lämna 
rubriken/ärenderaden tom och skriv som meddelande "unsubscribe miljo". För övriga 
funktioner: Skriv som meddelande "help miljo".

Reply via email to