Miljölistan är Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts diskussionslista om aktuell 
miljöpolitik utifrån ett Göteborgsperspektiv.
Adressen är [EMAIL PROTECTED]
-----------------------------------------------------Hej Kent m fl.
Enligt majoritetens budget för Göteborg skall en energiplan tas fram. Det
finns en lag om energiplaner som är omdiskuterad. Varje kommun skall ha en
energiplan enligt denna lag. Den förra energiplanen togs fram 1994 under
ledning av Stadsbyggnadskontoret. Planen skall beskriva energiomsättning
och trafikarbetet i kommunen som skall ställas mot bland annat nedbrutna
miljömål. Länkat till detta arbete finns Göteborg 2050 som beskriver olika
scenario för en hållbar utveckling. Arbetet med energiplan leds av
Stadskansliet.
Per Forsberg
Stadssekreterare

-----------------------------------------------------
Listansvarig är Claes Wennberg ([EMAIL PROTECTED]).

För att lämna listan: Skriv till "[EMAIL PROTECTED]". Lämna 
rubriken/ärenderaden tom och skriv som meddelande "unsubscribe miljo". För övriga 
funktioner: Skriv som meddelande "help miljo".

Reply via email to