Miljölistan är Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts diskussionslista om aktuell 
miljöpolitik utifrån ett Göteborgsperspektiv.
Adressen är [EMAIL PROTECTED]
-----------------------------------------------------


Under de senaste åren har norsk odlad lax vuxit i kölvattnet på den utfiskade torsken. 
Hur stor påverkan odlingarna har dels på människor som äter fisken och dels på havet, 
är fortfarande omtvistat. Det norska företagsklimatet har inte tillåtit någon direkt 
tydlighet i resonemangen runt detta. Det finns grupper som kräver bättre djurhållning 
även i havet - men hur trovärdiga är de i ett land som i urminnes tider alltid levt av 
fisket? 

Är det någon som vet mer om laxodlingarnas miljöpåverkan - kan man äta laxen utan att 
bli förgiftad och hur blir det med havsmiljön runt odlingarna? 

Cecilia
/som brukar få en rökt laxsida i julklapp...

Cecilia Dalman Eek, Socialdemokraterna i Göteborg, Heurlins pl 9; 413 01 Gbg. 
Tel +46 31 339 63 04 (-00); 0706-554859; fax +46 31 339 63 01.
www.goteborg.sap.se 
Tel B +46 31 488322

>>> [EMAIL PROTECTED] 12/19/01 11:59am >>>
Miljölistan är Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts diskussionslista om aktuell 
miljöpolitik utifrån ett Göteborgsperspektiv.
Adressen är [EMAIL PROTECTED]
-----------------------------------------------------


hej
Jag tycker att det är helt rätt det som EUs fiskeministrar nu gör ännu bättre vore 
förmodligen ett total stopp ett tag. Slutet för torstfisket är ett faktum om torsken 
är slut! Det gäller även övrig fisk.
Vi har allrtförlänge blundat för detta. Vi kan inte ta ut mer än vad havet producerar
God jul och gott nytt år.
(Fisk äter jag ofta, man blir intelligent av de sa min mamma, väntar fortfarande på 
resultat...)

<<< [EMAIL PROTECTED] 19/12 10:16 >>>
Miljölistan är Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts diskussionslista om aktuell 
miljöpolitik utifrån ett Göteborgsperspektiv.
Adressen är [EMAIL PROTECTED]
-----------------------------------------------------


Igår tisdag blev EUs fiskeministrar överens om minskade fiskekvoter för att rädda bl a 
torsken från utfiskning. I Kattegatt måste fångsten av torsk mer än halveras och sedan 
tidigare är det bestämt att torskfisket i Östersjön måste miskas med en tredjedel.

Detta efter flera larmrapporter om att torsken är nära att bli utfiskad. 
EU-kommissionen har nu föreslagit en särskild återhämtningsplan för torsk och kummel i 
Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön.

Är detta början på slutet för svenskt havsfiske eller kommer trenden att vända? Vilken 
roll har miljöpolitiken för utvecklingen? Spelar det egentligen någon roll om fisken 
kommer från Västkusten eller Alaska? När åt du själv senast fisk från Västskusten? 
Skriv till [EMAIL PROTECTED] och berätta.

Jordbruksdepartementets pressmeddelande med kommentarer om de nya fiskekvoterna finns 
på
http://www.regeringen.se/galactica/service=irnews/owner=sys/action=obj_show?c_obj_id=43005
 

Hälsar Claes


______________________________
Claes Wennberg 
Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt
Heurlins plats 9, 413 01 Göteborg 
[EMAIL PROTECTED] 
Tel 031-33 963 05, 0708-14 66 73
Fax: 031-33 963 01 
www.goteborg.sap.se 

-----------------------------------------------------
Listansvarig är Claes Wennberg ([EMAIL PROTECTED]).

För att lämna listan: Skriv till "[EMAIL PROTECTED]". Lämna 
rubriken/ärenderaden tom och skriv som meddelande "unsubscribe miljo". För övriga 
funktioner: Skriv som meddelande "help miljo".

            
-----------------------------------------------------
Listansvarig är Claes Wennberg ([EMAIL PROTECTED]).

För att lämna listan: Skriv till "[EMAIL PROTECTED]". Lämna 
rubriken/ärenderaden tom och skriv som meddelande "unsubscribe miljo". För övriga 
funktioner: Skriv som meddelande "help miljo".

-----------------------------------------------------
Listansvarig är Claes Wennberg ([EMAIL PROTECTED]).

För att lämna listan: Skriv till "[EMAIL PROTECTED]". Lämna 
rubriken/ärenderaden tom och skriv som meddelande "unsubscribe miljo". För övriga 
funktioner: Skriv som meddelande "help miljo".

Reply via email to