Miljölistan är Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts diskussionslista om aktuell 
miljöpolitik utifrån ett Göteborgsperspektiv.
Adressen är [EMAIL PROTECTED]
-----------------------------------------------------


Angående norska laxen:
I traditionell fiskodling fodras fiskarna (tex lax) med småfisk som har fiskats från 
havet. Om man är rädd om de stora matfiskarna i havet så måste utfiskningen av små 
fisk upphöra.
Jag har hört uppgifter om att för varje kg odlad lax går det åt 6-8 kg foderfisk.

Det finns dock alternativ (snart hoppas jag).
Ett något miljövänligare sätt är att odla foderfisk på bassänger på land med 
överblivna jordbruksprodukter som foder.

Mvh Mattias


-----------------------------------------------------
Listansvarig är Claes Wennberg ([EMAIL PROTECTED]).

För att lämna listan: Skriv till "[EMAIL PROTECTED]". Lämna 
rubriken/ärenderaden tom och skriv som meddelande "unsubscribe miljo". För övriga 
funktioner: Skriv som meddelande "help miljo".

Reply via email to