Svar till Mattias mfl
Du kanske fick svar från Peter F?
För att vi skall kunna skapa ett ekologiskt uthålligt samhälle behöver vi ha kontroll på förbrukningen av våra resurser och veta vilken effekt våra utsläpp och vårt sätt att leva påverkar vår miljö. Utslaget på varje göteborgare släpper vi t.ex ut cirka 5,7 ton koldioxid per person och år. Vi borde ligga på ett utsläpp på mindre än 1,4 ton per person och år.
Vid fastbränsleeldning med ved ( som pågår mer eller mindre i olika delar av småhusbebyggelsen) släpps det ut rätt mycket tungmetaller, vilket påverkar närmiljön.
Genom att ansluta åtskilliga oljeeldade panncentraler till kommunens fjärrvärmenät har göteborgarna fått en mycket förbättrad miljöpåverkan. Här finns mer att göra.
En ständig utbyggnad av nya småhus med elvärme måste tas om hand i det framtida energiplanearbetet.
Vi är i mycket stort behov av att strukturera upp en långsiktig och uthållig plan för energiförsörjning och miljöpåverkan.
Tyvärr tror jag att Göteborg 2050 (som är ett projekt under flera år) har bromsat upp arbetet med energiplanen.
Trots detta tror jag fullt ut att 2050 kan ge många goda infallsvinklar under förutsättning att det inte blir ett nytt flumprojekt.Adressen är www.goteborg2050.nu 
Den nya miljöbalken upplevs av många som en papperstiger, men den kommer troligen att få en avgörande betydelse så snart som domstolarna har behandlat sina första miljöbrott. 
 
Med önskan om en God vit Jul
Kent 
----- Original Message -----
Sent: Monday, December 17, 2001 10:35 PM
Subject: Re: miljö: Ett uthålligt Västra Götaland med Göteborgsperspektiv

Kent Wängstedt wrote:
Det vore bra om Göteborg 2050 fick en bra struktur på det fortsatta arbetet med ett hållbart Göteborg.Framtagande av en energiplan för Göteborg är också ett viktigt arbete som borde utvecklas i det fortsatta stadsbyggnadsarbetet och där knyta ann till Göteborgs ytterområden mer än till Partille och Ale. HälsningarKent


Vad är "Göteborg 2050"?
Vad innebär en energiplan?

Mvh Mattias
 

Reply via email to