Miljölistan är Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts diskussionslista om aktuell 
miljöpolitik utifrån ett Göteborgsperspektiv.
Adressen är [EMAIL PROTECTED]
-----------------------------------------------------


Som media rapprterade igår kommer Lena Sommestad att vikariera som miljöminister medan 
Kjell Larsson är sjukskriven. Lena är idag chef för Institutet för Framtidsstudier. 

Göran Persson skriver i sitt pressmeddelande om Lena att: -Med utnämningen av Lena 
Sommestad till statsråd vill jag skicka en tydlig signal om att vi nu på allvar måste 
diskutera de stora framtidsfrågorna: miljöhoten, den demografiska utvecklingen, 
sambandet mellan tillväxt och välfärd, skolan och forskningen. Med Lena Sommestad tar 
framtiden plats i Sveriges regering.

Själv lyssnade jag på Lena vid en föreläsning förra året då hon pratade om de globala 
demografiska förändringarna, och hon gav ett mycket gediget och kunnigt intryck.

Finns det någon här på listan som själv haft med Lena att göra tidigare? Hur kommer 
hon att sätta sin prägel på Sveriges miljöpolitik?  Skriv och berätta.

En biografi finns på http://www.framtidsstudier.se/om_if/lenas.shtm 


______________________________
Claes Wennberg 
Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt
Heurlins plats 9, 413 01  Göteborg 
[EMAIL PROTECTED]
Tel 031-33 963 05,  0708-14 66 73
Fax: 031-33 963 01 
www.goteborg.socialdemokraterna.se

-----------------------------------------------------
Listansvarig är Claes Wennberg ([EMAIL PROTECTED]).

För att lämna listan: Skriv till "[EMAIL PROTECTED]". Lämna 
rubriken/ärenderaden tom och skriv som meddelande "unsubscribe miljo". För övriga 
funktioner: Skriv som meddelande "help miljo".

Reply via email to