Miljölistan är Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts diskussionslista om aktuell 
miljöpolitik utifrån ett Göteborgsperspektiv.
Adressen är [EMAIL PROTECTED]
-----------------------------------------------------


I två mandatperioder har (s), (v) och (mp) haft majoritetsansvaret i Göteborgs stad. 
Göteborg har under denna tid utvecklats från en stad med stora ekonomiska problem och 
hög arbetslöshet till en stad som idag präglas av utveckling och framtidstro. 

Bilden av Göteborg kan ibland ändå upplevas som splittrad. I ett försök att ge en bild 
av vad som har utförts under den senaste mandatperioden, d.v.s. mellan 1998-2002, har 
vi tagit fram ett mandatbokslut. Materialet har framtagits gemensamt av 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Göteborgs Stad.

Hela mandatbokslutet finns på 
http://www.goteborg.socialdemokraterna.se/mandatbokslut/index.htm. 
Miljöavsnittet finns på 
http://www.goteborg.socialdemokraterna.se/mandatbokslut/aktivfritid-miljo.htm#miljö.

Hälsningar Claes

______________________________
Claes Wennberg 
Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt
Heurlins plats 9, 413 01  Göteborg 
[EMAIL PROTECTED]
Tel 031-33 963 05,  0708-14 66 73
Fax: 031-33 963 01 
www.goteborg.socialdemokraterna.se

-----------------------------------------------------
Listansvarig är Claes Wennberg ([EMAIL PROTECTED]).

För att lämna listan: Skriv till "[EMAIL PROTECTED]". Lämna 
rubriken/ärenderaden tom och skriv som meddelande "unsubscribe miljo". För övriga 
funktioner: Skriv som meddelande "help miljo".

Reply via email to