Miljölistan är Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts diskussionslista om aktuell 
miljöpolitik utifrån ett Göteborgsperspektiv.
Adressen är [EMAIL PROTECTED]
-----------------------------------------------------
Pressmeddelande: Rädda Kyotoprotokollet - uppgift för nyvald vice ordförande

- Självklart är jag glad. Det känns som ett viktigt förtroende som kollegorna i 
utskottet ger mig och jag hoppas att jag kommer att kunna vara med och påverka ännu 
mer i de viktiga frågorna kring miljö och folkhälsa. 

Detta säger europaparlamentariker Anneli Hulthén (s) efter att i veckan blivit vald 
till vice ordförande i utskottet för miljö, konsument och folkhälsa. 

Redan på söndag reser Anneli Hulthén som ansvarig för klimatfrågorna i parlamentet 
till nästa Washington D.C. En delegation från parlamentets miljöutskott har blivit 
inbjudna av senaten och av kongressen för att tillsammans med representanter från det 
kanadensiska parlamentet  diskutera klimatfrågor under nästa vecka. En av punkterna på 
dagordningen blir USAs beslut om att dra sig ur åtagandena i Kyotoprotokollet.

 - USA står idag för hela 25 procent av världens koldioxidutsläpp. Fler och fler 
amerikanska företag kommer att inse att de halkar efter i konkurrensen om de inte 
drivs av samma krav på miljövänlig teknologi och energieffektivitet som de europeiska. 
Det tillsammans med stödet från många amerikanska miljöorganisationer hoppas jag får 
president Bush att snart ändra sitt beslut, säger Anneli Hulthén inför de samtalen.

Anneli Hulthén har varit medlem av miljöutskottet sedan 1995. Hon har prioriterat 
arbetet mot klimatförändringarna och försurningsproblemen. Hon har också varit 
parlamentets rapportör i flera betänkanden kring ämnen som bryter ner ozonskiktet och 
i våras ansvarade hon för parlamentets bidrag till toppmötet i Göteborg kring 
miljöpolitik och den hållbara utvecklingen. 

Denna andra halva av parlamentets mandatperiod kommer för hennes del att handla mycket 
just om åtgärder mot klimatförändringarna. Hon är utsedd att ansvara för  parlamentets 
yttrande om kommissionens förslag till den första genomförandefasen av det europeiska 
klimatförändringsprogrammet. Programmet är en del i kommissionens hela klimatpaket där 
ratificeringen av Kyotoprotokollet på EU-nivå ingår, liksom handeln med utsläpp av 
växthusgaser. 

- I min rapport kommer jag bland annat att vilja prioritera förnyelsebara 
energikällor, säger Anneli Hulthén. En ren och hållbar energiförsörjning måste vara 
ett överordnat mål. Transporterna är ett annat viktig område där vi måste ge förtur åt 
de transportsätt som följer principerna om hållbarhet och klimatskydd. Ett tredje krav 
som jag kommer att ställa är att samarbetet med tredje länder permanent ska stå på 
dagordningen, säger Anneli Hulthén. Rapporten kommer att läggas fram under våren och 
tas i plenum innan sommaruppehållet.______________________________
Claes Wennberg 
Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt
Heurlins plats 9, 413 01  Göteborg 
[EMAIL PROTECTED]
Tel 031-33 963 05,  0708-14 66 73
Fax: 031-33 963 01 
www.goteborg.socialdemokraterna.se

-----------------------------------------------------
Listansvarig är Claes Wennberg ([EMAIL PROTECTED]).

För att lämna listan: Skriv till "[EMAIL PROTECTED]". Lämna 
rubriken/ärenderaden tom och skriv som meddelande "unsubscribe miljo". För övriga 
funktioner: Skriv som meddelande "help miljo".

Reply via email to