[EMAIL PROTECTED] är en diskussionslista via e-post inom Göteborgs 
socialdemokratiska partidistrikt om socialdemokratisk miljöpolitik i Göteborg.
__________________________________


Hejsan

Som du kanske har märkt har diskussionslistan [EMAIL PROTECTED]  legat nere 
ett tag. Nu är den igen igen. Eftersom vi bytt leverantör tar jag tacksamt emot alla 
former av felanmälninga från er alla.

Här följer information om hur listan fungerar. Den finns också samlad på 
http://www.goteborg.socialdemokraterna.se/diskussionslista/miljo.htm:

Vad är listan ?
[EMAIL PROTECTED] är en intern diskussionslista via e-post inom Göteborgs 
socialdemokratiska partidistrikt om socialdemokratisk miljöpolitik i Göteborg.

Hur skriver man till listan ?
Enkelt, skicka ett e-brev till adressen [EMAIL PROTECTED] Det skickas 
automatiskt till alla som är anmälda till listan.  Aktiviteten på listan varierar över 
tiden. Din aktiva medverkan är värdefull för att hålla diskussionen vid liv. Inget 
ämne är för stort eller för litet!

Vilka är begränsningarna ?
Endast e-post från adresser som administratören godkänt tas emot av listan, därför kan 
du inte skriva till listan från någon annans e-postadress, det studsar då bara 
tillbaka till avsändaren.

Begränsningen är till för att förhindra att obehöriga skriver till eller läser 
listbrev.

Nyanmälan ? 
Den som vill gå med på listan skriver e-brev till: 
[EMAIL PROTECTED] Efter att administratören godkänt den nya 
deltagaren kan han/hon börja skriva till listan och läsa andras brev.

Avanmälan ?
Skicka ett tomt e-brev till: [EMAIL PROTECTED]

Vilka andra deltar på listan ?
Skicka ett tomt e-brev till [EMAIL PROTECTED]

Kan jag läsa tidigare inlägg ?
Besök internetsidan www.mail-archive.com/miljo%40socialdemokraterna.st/

Vem kan jag prata med ?
Listansvarig för diskussionslistan är Claes Wennberg, som nås på 
[EMAIL PROTECTED] eller tel 031-33 963 05.

Med vänliga hälsningar
Claes Wennberg


______________________________
Claes Wennberg 
Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt
Heurlins plats 9, 413 01  Göteborg 
[EMAIL PROTECTED]
Tel 031-33 963 05,  0708-14 66 73
Fax: 031-33 963 01 
www.goteborg.socialdemokraterna.se


__________________________________
Listansvarig är Claes Wennberg ([EMAIL PROTECTED]
För avanmälan från listan, skriv till [EMAIL PROTECTED]
Mer information på www.goteborg.socialdemokraterna.se/diskussionslista/miljo.htm

Reply via email to