[EMAIL PROTECTED] är en diskussionslista via e-post inom Göteborgs 
socialdemokratiska partidistrikt om socialdemokratisk miljöpolitik i Göteborg.
__________________________________


Patrik Johansson har bett mig att sprida denna inbjudan vidare där arrangör är 
Socialdemokraterna i Riksdagen:
/MVH Claes Wennberg

--------------------------
SEMINARIUM
Det Gröna Folkhemmet - en vinnande vision

Vi Socialdemokrater har en lång tradition av aktiv miljöpolitik. Under den gångna 
mandatperioden har vi drivit dessa frågor vidare och fortsatt vår omställning till 
ett ekologiskt hållbart samhälle.

Med detta brev vill vi inbjuda dig till ett seminarium i Stockholm för att utbyta 
erfarenheter och sätta upp målen för vårt fortsatta engagemang. Seminariet äger rum 
den 13 april i riksdagshuset, entré Mynttorget 1, med start klockan 10.00.

Vi hoppas på din medverkan för en förstärkt miljöpolitik !

Sinikka Bohlin     Anneli Hulthén
Riksdagsledamot         Europaparlamentariker


Anmälan görs till Katarina Nyström, telefon 08-786 48 34 eller via e-post 
[EMAIL PROTECTED] senast den 11 april 2002


PROGRAM
10.00  Socialdemokratisk miljöpolitik - mål och uppnådda resultat (Sinikka Bohlin)
11.00  EU - en viktig arena för framgång (Anneli Hulthen)
13.30  Lokalt arbete - nyckeln till förändring (Siv Leander Larsson)
14.00  Frågor och svar (panel Sinikka, Anneli, Siv)
14.45 Avslutning - strategier för framtiden 

______________________________
Claes Wennberg 
Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt
Heurlins plats 9, 413 01 Göteborg 
[EMAIL PROTECTED]
Tel 031-33 963 05, 0708-14 66 73
Fax: 031-33 963 01 
www.goteborg.socialdemokraterna.se


__________________________________
Listansvarig är Claes Wennberg ([EMAIL PROTECTED]
För avanmälan från listan, skriv till [EMAIL PROTECTED]
Mer information på www.goteborg.socialdemokraterna.se/diskussionslista/miljo.htm

Reply via email to