[EMAIL PROTECTED] är en diskussionslista via e-post inom Göteborgs 
socialdemokratiska partidistrikt om socialdemokratisk miljöpolitik i Göteborg.
__________________________________


För den som ännu inte haft möjlighet att ta del av europa-parlamentariker Anneli 
Hulthéns månadsbrev för mars översändes den här.

MVH Claes

Ps: I helgen 6-7 april genomförs Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts 
årskongress. vi är i Vågen, Folkets Hus och börjar varje dag kl 10. Alla medlemmar är 
välkomna.

----------------------
 
Anneli Hulthéns nyhetsbrev mars 2002 

Sessionen 

Vitaminer 
Det blev verkligen en vitaminsession detta. Vitaminer, mineraler, journalister som 
ringt och hundratals brev från oroliga människor i Sverige. För att inte tala om 
ökningen av den fullkomligt sanslösa lobbying som förts mot oss det senaste halvåret 
ledd av en herr Dr Rath. Rath påstår tyvärr helt felaktigt att förslaget som 
parlamentet röstade om i onsdags handlar om ett totalförbud av vitaminer. 

Varje morgon har min mailbox varit full av mail med exakt samma brev från denna herr 
Rath skickade från olika avsändare i Europa. 200 mail per dag och ledamot låg nog 
toppen på vissa dagar och fick hela parlamentets mailsystem att säcka ihop. 

Men vad handlar detta förslag som orsakat en sådan otrolig hysteri, egentligen om? Det 
handlar om att man vill harmonisera de olika medlemsländernas lagstiftning så att alla 
vi konsumenter i hela EU får en bra reglering som ger oss bra produkter och som är 
rätt märkta. När vi köper kosttillskott var än det är inom EU ska vi konsumenter inte 
behöva vara oroliga för att de ger någon konstig bieffekt eller är farliga på något 
sätt. Produkterna ska även ha en rekommenderad minimi- såväl som maximigräns angiven 
på förpackningen så att vi vet hur mycket en tablett innehåller och att vi även klart 
kan se hur mycket det är rekommenderat att ta per dag. 

I stort sett alla de produkter som idag finns att köpa i svenska hälsokostbutiker 
kommer att kunna köpas även i framtiden. Den stora skillnaden handlar istället om att 
de nya preparat som kommer upp ska genomgå vetenskapliga tester och bevisas vara 
ofarliga innan de får säljas. Det är något som jag tycker bara känns tryggt. Man ska 
komma ihåg att detta är en ganska lukrativ marknad där många tillverkare tjänar stora 
pengar på preparat som man ibland kan fundera på om de verkligen håller vad de lovar. 

Biologisk mångfald 
Parlamentet röstade under sessionen också igenom ett betänkande om åtgärdsplaner för 
biologisk mångfald på områdena bevarande av naturresurser, fiskeri, jordbruk och 
ekonomiskt samarbete. Jag och även en majoritet i parlamentet anser att de åtgärder 
som hittills har fastställts är otillräckliga och att, om man ska lyckas vända den 
ohållbara trenden mot mindre biologisk mångfald så måste det finnas bindande 
tidsplaner och en resultattavla för handlingsplaner så att uppnådda framsteg faktiskt 
kan mätas. Jag tycker att det är ett bra betänkande som nu röstades igenom. Vi 
svenskar och även våra finska kollegor hade bara lite problem med skrivningarna kring 
skogscertifiering. Vi vill inte ha en gemenskapspolitik för vår skog. Certifiering 
tycker vi ska vara marknadsdriven och frivillig så att de största skogsförstörarländer 
inte kan sänka de uppställda kriterierna genom statsunderstödd certifiering. 

Liberalisering 
Snart är vi äntligen på väg mot en öppen och liberaliserad el- och gasmarknad i EU. 
Parlamentet röstade ja till ett förslag om gemensamma regler för de inre marknaderna 
för el och naturgas. Det var ett viktigt ställningstagande. Idag är enbart 75-80% av 
marknaden helt öppnad. Frankrike är det enda landet som är emot en avreglering. Flera 
franska företag är ute på den öppna marknaden medan de själva bara till viss del har 
öppnat sin egen för utländska företag. Detta har lett till hård kritik från övriga 
medlemsländer. Frågan kommer nu snarast att diskuteras under toppmötet i Barcelona i 
helgen. 

Ytterligare liberalisering av posten var också uppe för omröstning. Vi svenska 
socialdemokrater är för liberalisering av posten så som det skett i Sverige. En 
majoritet av ledamöterna i parlamentet vill dock inte gå lika långt som vi vill och 
som även kommissionen föreslår. Det finns mycket motstånd kring en liberalisering av 
posten trots att faktiskt de 15 nationella postföretagen inom EU har enats om att en 
avreglering är bra. Krav röstades igenom om att kommissionen ska hålla parlamentet 
informerad om utvecklingen på postmarknaden och att vartannat år ge en rapport om hur 
genomförandet av direktivet fortskrider med tanke på de ekonomiska, sociala och de 
arbetsmarknadsmässiga konsekvenserna. 

Övrigt 
Sedan det senaste nyhetsbrevet har arbetet i utskottet fortsatt med många intressanta 
frågor. 

Avfall från elektriska och elektroniska produkter är uppe för en andra läsning. Vi har 
lagt ett ändringsförslag om att man bör utvidga direktivet till fler gaser som är 
ozonnedbrytande än de som kommissionen föreslår. Jag fick samtidigt 11 andra ledamöter 
från de olika partigrupperna att skriva under mitt ändringsförslag så nu tror jag att 
det har stora chanser att gå igenom när vi röstar om det i nästa vecka. 

Vi har också haft en första debatt kring ärendet om ändring av läkemedelsdirektivet. I 
samband med den bjöd vi ner Stockholms Läns Landstings miljöchef, Åke Wennmalm, som 
informerade intresserade ledamöter och assistenter om hur han såg på de kommande 
förslagen och vad som borde göras för att förbättra direktivet. 

2002-03-15 
Anneli Hulthén 
europaparlamentariker (s) från Göteborg.
 


______________________________
Claes Wennberg 
Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt
Heurlins plats 9, 413 01  Göteborg 
[EMAIL PROTECTED]
Tel 031-33 963 05,  0708-14 66 73
Fax: 031-33 963 01 
www.goteborg.socialdemokraterna.se

__________________________________
Listansvarig är Claes Wennberg ([EMAIL PROTECTED]
För avanmälan från listan, skriv till [EMAIL PROTECTED]
Mer information på www.goteborg.socialdemokraterna.se/diskussionslista/miljo.htm

Reply via email to